Udruga je utemeljena radi organiziranog okupljanja, zastupanja i pomoći svim Hrvatskim civilnim žrtvama Domovinskog rata koji su članovi Udruge na načelima međusobnog uvažavanja, povjerenja i solidarnosti radi bržeg i cjelovitijeg ostvarivanja prava koja im pripadaju bez namjere stjecanja dobiti. U svrhu ostvarivanja naprijed utvrđenih ciljeva Udruga obavlja slijedeće djelatnosti:

  • skrbi o socijalnom statusu svojih članova,
  • pomaže u ostvarivanju stambenog statusa, zapošljavanja, ostvarivanja prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja,
  • školovanje.
  • rehabilitacija putem školovanja,
  • vodi brigu o dobivanju pomoći iz namjenskih fondova i donacija,
  • pruža pomoć kod ostvarivanja stipendija na području Zadarske županije,
  • organizirano i sustavno vodi brigu o dostojnom obilježavanju sjećanja na poginule Hrvatske civilne žrtve Domovinskog rata.

Udruga je humanitarna Udruga koja u skladu sa zakonskim propisima prikuplja i raspoređuje humanitarnu pomoć i donacije za potrebe članstva u skladu sa Zakonom.

Udruga je samostalna u ostvarivanju svojih ciljeva.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga surađuje s državnim tijelima, socijalnim, zdravstvenim i humanitarnim organizacijama i ustanovama, fizičkim i pravnim osobama.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja Financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija, te pravilnikom o materijalnom–financijskom poslovanju Udruge.

Svaku godinu Udruga ima Izvještajnu Skupštinu, te obavještava svoje članove o radu, problemima i financijskom poslovanju.

Svaku četvrtu (4) godinu se bira Predsjednik, dopredsjednik, delegati Izvršnog odbora, delegati Nadzornog odbora i delegati časnog suda

Članovi Udruge mogu biti osobe koje imaju status Hrvatskog civilnog stradalnika Domovinskog rata.

Učlanjivanje u udrugu je dobrovoljno.

ZAJEDNIŠTVO, TOLERANCIJA I UVAŽAVANJE

Diskriminacija, neuvažavanje, nebriga politike i društva, pitamo se za koga smo mi ginuli ? zar smo krivi što smo ostali u svojim domovima što nismo izbjegli u druge zemlje, mi smo ostali u svojoj Hrvatskoj sa svojom djecom i molili Boga da nam se muževi i braća vrate živi sa ratišta. Svih ovih godina civilni stradalnici Domovinskog rata osjećaju se poniženi, tolike patnje roditelja poginule djece, djece kojima su poginuli roditelji, djece koja su ranjena, obitelji nestalih, odrasli ranjeni, zatoćeni, silovane žene. Puno smo dali za slobodu Hrvatske a oni koji je vode žele da se sve zaboravi, dok je nas boriti ćemo se protiv zaborava i nećemo dozvoliti da nas vode u propast jer Hrvatska je nastala zahvaljujući braniteljima i civilima koji su ostali u svojoj Domovini.

Očuvanje digniditeta Domovinskog rata.

Registar poginulih Hrvatskih civilnih stradalnika  Domovinskog rata RH.

Svi poginuli u Zadarskojj županiji da budu upisani na spomenik ( Mirogoj)

Spomenik u Zadru.

Spomenik za poginule civile u svim Općinama Zadarske županije