Novosti

2015

PDFIspisE-mail

03.SIJE?NJA DAN OBRANE OP?INE POLI?NIK POLAGANJE VIJENACA U SUHOVARIMA I POLI?NIKU, SV. MISA ZADUNICA ZA SVE POGINULE BRANITELJE I CIVILE U DOMOVINSKOM RATU

08. SIJE?NJA PRESKONFERENCIJA BRANITELJSKIH UDRUGA ZADARSKE UPANIJE - ZDRUG PODRKA PREDSJEDNI?KOJ KANDIDATKINJI G?I. KOLINDI GRABAR KITAROVI?


14. SIJE?NJA SNIMANJE EMISIJE "LIJEPOM NAOM" U BENKOVCU


18. SIJE?NJA ERVENIK SIJE?ANJE NA UBIJENU ?ETVERO?LANU OBITELJ ?ENGI?- PLAGANJE VIJENACA NA OBITELJSKOJ GROBNICI ?ENGI?, SV. MISA ZADUNICA, POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU POKRAJ OBITELJSKE KU?E U KOJOJ SU ?ETNICI UBILI RODITELJE I DVOJE DJECE OD PET I JEDANAEST GODINA


21. SIJE?NJA OBILJEAVANJE OPERACIJE MASLENICA POLAGANJE VIJENACA NA SREDINJEM KRIU GRADSKO GROBLJE ZADAR, POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU 3. BOJNE 4. GARDIJSKE BRIGADE IMOTSKI SOKOLOVI. MIMOHOD POSTROJBI SUDIONICA OPERACIJE S RATNIM ZASTAVAMA, SV. MISA ZA DOMOVINU U CRKVI SV. IME, PROMOCIJA DOKUMENTARNE KNJIGE "OPERACIJA MASLENICA- SJE?ANJE SUDIONIKA" AUTORA TOMISLAVA ULJA I VLADIMIRA BRNADI?A/8 KNJIGA IZ SERIJE "REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT1990.- 1995.MEMOARSKO GRADIVO"U IZDANJU HMDCDR-a


21. SIJE?NJA" KONTINUITET VELIKO - SRPSKE AGRESIJE KAO UZROK DOMOVINSKOG RATA" - OSVRT RAVNATELJA HMDCDR ANTE NAZORA


22.SIJE?NJA POLAGANJE VIJENACA POGINULIM BRANITELJIMA U KAI?U I ISLAMU LATINSKOM
SVETA MISA ZA POGINULE HRVATSKE BRANITELJE U CRKVI SV. FRANE NA VELEBITU - PODPRAG
DEVET ?LANICA NAE UDRUGE PRIPREMILA HRANU ZA SVE NAZO?NE


23. SIJE?NJA POLAGANJE VIJENACA KOD SPOMEN OBILJEJA KRI ZA SVE POGINULE BRANITELJE U OPERACIJI MASLENICA 93.
IMENOVANJE ULICE U ZADRU POSVE?ENO 72. BOJNI VOJNE POLICIJE

23. SIJE?NJA PRIJEDLOG NAE UDRUGE TO DA SE UGRADI U NOVI ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA?


24. SIJE?NJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA

26. SIJE?NJA SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA ZADARSKE UPANIJE

06. VELJA?E SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA ZADARSKE UPANIJE

08. VELJA?E OBILJEAVANJE 22. OBLJETNICE STRADANJA MJETANA MEDVI?E- POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU I SVETA MISA ZADUNICA- ?ETNICI SU U MEDVI?I UBILI SEDAMNAEST CIVILA ZA ZLO?IN NITKO NIJE ODGOVARAO

12. VELJA?E U 2014. GODINI SMO SE DOPISOM OBRATILI GRADU ZAGREBU UREDU ZA BRANITELJE DA OD NADLENIH INSTITUCIJA ZATRAE POPIS POGINULIH CIVILA IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE (RJEENJA O OBITELJSKOJ INVALIDNINI ODNOSNO POLICIJSKO IZVJE?E O DOGA?AJU ILI MEDICINSKI NALAZ) KAKO BI POGINULI I UBIJENI CIVILI IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE BILI UPISANI NA SPOMENIK "GLAS HRVATSKE RTVE - ZID BOLI" NA MIROGOJU. DOSTAVILI SU NAM DOPIS DA ?E ONI OD NADLENIH INSTITUCIJA ZATRAITI POPIS SA RJEENJIMA.NA NJIHOV ZAHTJEV SMO IM DOSTAVILI POPIS POGINULIH CIVILA I NAZNA?ILI KOJI SU CIVILI UPISANI. NAALOST PONOVNO SU NAM DOSTAVILI DOPIS DA ONI NE?E OD NADLENIH INSTITUCIJA ZATRAITI NAVEDENO VE? LOPTICU PREBACUJU NA NAS.

12. VELJA?E IZBORNA SKUPTINA UDRUGE UDOVICA POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA ZADARSKE UPANIJE

13.VELJA?E SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA ZADARSKE UPANIJE

13. VELJA?E BIBINJE SJE?ANJE NA POGINULOG CIVILA U DOMOVINSKOM RATU MARIJANA INDIJU POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU

13. VELJA?E SASTANAK ZDRUGA -- UDRUGA PROIZALIH IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

14.VELJA?E NOVIGRAD OBILJEAVANJE POGIBIJE ?LANOVA HRM-a I DRUGE GARDIJSKE BRIGADE ZA VRIJEME AKCIJE MASLENICA - POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU HRM-a I DRUGE GARDIJSKE BRIGADE

20. VELJA?E DOSTAVILI SMO DOPIS PREDSTOJNIKU DRAVNE UPRAVE ZADARSKE UPANIJE ZA RJEAVANJE PROBLEMA- NAKNADNI UPIS NA SPOMENIK "GLAS HRVATSKE RTVE -ZID BOLI" NA MIROGOJU ZATRAILI SMO SASTANAK SA PREDSTOJNIKOM UREDA GOSP. IVOM GREGOVOM - ?EKAMO ODGOVOR

13. OUJKA SASTANAK ZDRUGA - UDRUGA PROIZALIH IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

14. OUJKA DAN SJE?ANJA NA HEROJA DOMOVINSKOG RATA BOJNIKA NENADA MATAKA - MEHU POLAGANJE VIJENACA I MOLITVA NA POSLJEDNJEM PO?IVALITU NENADA MATAKA - .MISA ZADUNICA U CRKVI SV. JOSIPA

18. OUJKA POVODOM 25. OBLJETNICE HDZ-a OTKRIVANJE SPOMENIKA FRANJI TU?MANU

20. OUJKA 22. OBLJETNICA POGIBIJE PRIPADNIKA 93. ZRAKOPLOVNE BAZE SV. MISA ZADUNICA I POLAGANJE VIJENACA NA MJESNOM GROBLJU U SUKOANU - POLAGANJE VIJENACA NA CENTRALNOM KRIU U KABRNJI

20. OUJKA 23. OBLJETNICA STRADANJA ESTERO NEDUNIH CIVILA I SJE?ANJE NA DANE MASOVNOG PROGONATVA HRVATSKOG STANOVNITVA UPE SMIL?I? TJEKOM DOMOVINSKOG RATA - POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU, PROCESIJA DO MJESNOG GROBLJA UZ MOLITVU ODRJEENJA I SV. MISA ZADUNICA U CRKVI PRIKAZANJA BDM- GOSPE OD ZDRAVLJA U SMIL?I?U - ZA OVAJ ZLO?IN NITKO NIJE ODGOVARAO

21. OUJKA ODBOJKAKI KLUB INVALIDA ZADAR I OTTOBOCK - RADIONICA UPOZNAVANJE SA PROTETIKOM I PREZENTACIJA SJEDE?E ODBOJKE

26. OUJKA DRUGA GODINJICA SMRTI BOE BELI?A POLAGANJE VIJENACA, PALJENJE SVIJE?A I MOLITVA

09. TRAVNJA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE.

14. TRAVNJA DAN OTVORENIH VRATA PREDAVANJE O FONDOVIMA EU ORGANIZATOR INFORMACIJSKI CENTAR EUROPE DIRECT ZADAR

16. TRAVNJA DANI ZADARSKE UPANIJE POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU U ZADRU I SVE?ANA SJEDNICA UPANIJSKE SKUPTINE

20. TRAVNJA SASTANAK ZDRUGA- UDRUGA PROIZALIH IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

23. TRAVNJA SASTANAK IZVRNOG I NADZORNOG ODBORA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

30.TRAVNJA REDOVNA IZVJETAJNA SKUPTINA I SEDAMNAESTA OBLJETNICA UDRUGE - SVETA MISA ZA POGINULE CIVILE , DJECU, UMRLE ?LANOVE I POGINULE BRANITELJE. USKLA?IVANJE STATUTA SA ZAKONOM O UDRUGAMA,IZBOR LIKVIDATORA, NOVA KATEGORIJA ?LANSTVA RTVE SEKSUALNOG NASILJA, FINANCIJSKO I RADNO IZVJE?E, ZAKON, SPOMENIK POGINULOJ DJECI, RAZNO, DOMJENAK I DRUENJE

01.SVIBNJA SASTANAK ZDRUGA - UDRUGA PROIZALIH IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE- PROSVIJED U ZAGREBU 100% ZA HRVATSKU

02. SVIBNJA 36 ?LANOVA UDRUGE NAZO?NI NA SKUPU ZAJEDNITVA 100% ZA HRVATSKU. UDRUGA JE KONTAKTIRALA JEDNU OP?INU ZA FINANCIRANJE JEDNOG AUTOBUSA UPLATILI SU 5.000,00 KN. NA RA?UN UDRUGE KOJA ?E PLATITI AUTOPRIJEVOZNIKU PUNTA MIKA 5.000,00 KUNA. ZAHVALJUJEMO SE NA?ELNIKU OP?INE

08. SVIBNJA ZAHTJEV GRADU ZADRU UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM ZA URE?ENJE PROSTORA UDRUGE

09. SVIBNJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

14. SVIBNJA DONACIJA 100 kg JABUKA UDRUGE VETERANA ZADARSKE UPANIJE- PODJELJENO ?LANOVIMA UDRUGE

13. SVIBNJA PREDSTAVLJANJE KNJIGA "TU?MANOV ARHIV" I "HDZ OD OSNIVANJA DO PRVOG OP?EG SABORA"

13. SVIBNJA ZAHTJEV GRADU ZADRU - GRADSKOM VIJE?U ODBORU ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA DA SE U GRADU ZADRU IMENUJE ULICA CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

14. SVIBNJA ZAHTJEV GRADONA?ELNIKU GRADA BENKOVCA DA SE U GRADU BENKOVCU IMENUJE ULICA CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

18. SVIBNJA OTVARANJE ULICE POGINULOM HRVATSKOM BRANITELJU ANTI RUDANU

22. - 24. SVIBNJA 13. SUSRET SJE?ANJA NA POGINULU DJECU U DOMOVINSKOM RATU "MALI KRI - VELIKA RTVA" DVANAEST ?LANOVA UDRUGE OBILJEILO TUNO SJE?ANJE

POGLEDOM TU JE SKRIVEN U SJENCI GRANJA.... OSMJEHOM JO VIE U SVAKOJ KAPI TO RIJEKAMA TE?E..... TA PREKINUTA NIT I VJE?NO ZAPAM?EN KRIK.... U SVAKOM DJELI?U NEBA I ZELENILU TRAVKI SPAVA LJUBAV NEPROIVLJENA, NEZABORAVLJENA..... LJUBAV PREMA TEBI KOJEG NEMA... ATU SI..... U SVITANJU DANA , U KAPLJICI KIE U ZRAKAMA SUNCA.... IVI KAO LJUBAV KAO SJE?ANJE.... SRCU BLIZU..... ZABORAVU DALEKO...... IVANA MARINOVI?

29. SVIBNJA ZDRUG BRANITELJSKIH UDRUGA ZADARSKE UPANIJE ISPRED MUP-a ZADAR PRO?ITAN PROGLAS POVODOM SITUACIJE NA MARKOVOM TRGU

02.LIPNJA GRADSKO VIJE?E GRADA BENKOVCA JEDNOGLASNO DONIJELO ODLUKU DA SE IZ PODRU?JA NJEGOVANJA I O?UVANJA DIGNITETA DOMOVINSKOG RATA UDRUZI HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE DODJELJUJE NAGRADA GRADA BENKOVCA 11. LIPNJA NA DAN GRADA NA SVE?ANOJ SIJEDNICI GRADA BENKOVCA

05. - 07. LIPNJA DESET ?LANOVA UDRUGE SUDJELOVALO JE NA HODO?A?U U SARAJEVU - PAPA FRANJO

11. LIPNJA DAN GRADA BENKOVCA POLAGANJE VIJENACA, SVE?ANA SJEDNICA GRADSKOG VIJE?A GRADA BENKOVCA NA KOJOJ JE UDRUZI HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA URU?ENA NAGRADA ZA ZNA?AJAN DOPRINOS U BORBI ZA OSTVARIVANJE PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA dOMOVINSKOG RATA, ZA NJEGOVANJE I O?UVANJE DIGNITETA DOMOVINSKOG RATA

12. LIPNJA RODALJICE 23. GODINJICA POGUBLJENJA NEDUNIH CIVILA POLAGANJE VIJENACA I MOLITVA

18. LIPNJA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

19. LIPNJA ZADAR EDUKATIVNO SAVJETOVANJE ZA PREDSJEDNIKE I ZASTUPNIKE UDRUGA - ZAKONITOST POSLOVANJA UDRUGA

19. LIPNJA PREDSTAVLJANJE ROMANA "MEDALJON" AUTORICE ANITE MARTINAC

20. LIPNJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

27. LIPNJA OBILJEAVANJE 24. OBLJETNICE 112. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE ZADAR

27. LIPNJA ZAGREB IZVJETAJNI SABOR ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE - EST DELEGATA IZ NAE UDRUGE SUDJELOVALO NA IZVJETAJNOM SABORU

30. LIPNJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

30. LIPNJA PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE KOLINDA GRABAR- KITAROVI? PRIMILA JE IZASLANSTVO ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE. PRILIKOM SUSRETA RAZGOVARALO SE O POLOAJU CIVILNIH STRADALNIKA RATA TE O PRAVIMA - ZAKON KOJI BI NAKON 20 GODINA TREBALA BITI REGULIRANA. NAA PREDSJEDNICA LJUBICA KRCI? JE GOVORILA O DISKRIMINACIJI CIVILNIH STRADALNIKA POZVALA NA ZAJEDNITVO SVIH BRANITELJSKIH UDRUGA TE ZAMOLILA PREDSJEDNICU DA NE DOZVOLI DALJNJU DISKRIMINACIJU CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

01. SRPNJA GODINJICA OSNIVANJA UDRUGE VOJNE POLICIJE POLAGANJE VIJENACA POGINULIM PRIPADNICIMA VOJNE POLICIJE

22. SRPNJA OTKRIVANJE KRIA NA MJESTU MASOVNE GROBNICE , LOKALITET JAMA SMILJEVKA NA PODRU?JU NASELJA ERAVA POLAGANJE VIJENACA I BLAGOSLOV KRIA

27. SRPNJA GODINJICA OSNIVANJA 7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE ZADAR POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU POGINULIM BRANITELJIMA PRIPADNICIMA 7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE I SVETA MISA ZADUNICA

31. SRPNJA DAN OP?INE PAKOTANE POLAGANJE VIJENACA POGINULIM BRANITELJIMA NA SPOMEN OBILJEJU U MIRANJIMA DONJIM SV. MISA U CRKVI SV. NEDILJICE U VRANI OTVARANJE MAKOVI?A HANA I SVE?ANA SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE PAKOTANE U MAKOVI?A HANU

04. KOLOVOZA POLAGANJE VIJENACA SVIM POGINULIM U DOMOVINSKOM RATU POVODOM "OLUJE" DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DANA HRVATSKIH BRANITELJA

05. KOLOVOZA UDRUGA JE OBILJEILA U KNINU DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA - OLUJA

07. KOLOVOZA SVE?ANO OTVARANJE BISTE NA RIVI U DOBROPOLJANI I SV. MISA ZADUNICA ZA POK. NIKICU TOMASOVA U CRKVI SV. TOME

28. KOLOVOZA DAN OP?INE POLI?NIK OTKRIVANJE ORDINACIJE OP?E OBITELJSKE MEDICINE U MURVICI, POLAGANJE VIJENACA POGINULIM BRANITELJIMA NA CENTRALNOM KRIU U POLI?NIKU I SVE?ANA SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE POLI?NIK

30. KOLOVOZA PAKRAC TRINAEST ?LANOVA UDRUGE ( OBITELJI NESTALIH BRANITELJA I CIVILA ) SUDJELOVALO JE NA OBILJEAVANJU ME?UNARODNI DAN NESTALIH OSOBA - LOGOR BU?JE ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM, UBIJENIM I NESTALIM BRANITELJIMA I CIVILIMA POLAGANJEM VIJENACA I SVIJE?A, -RIMOKATOLI?KO GROBLJE PAKRAC ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM, UBIJENIM I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA I CIVILIMA POLAGANJEM VIJENACA I SVIJE?A -CRKVA UZNESENJA BLAENE DJEVICE MARIJE - PRIGODNO EUHARISTIJSKO SLAVLJE I PRIGODNI PROGRAM

05. RUJNA OP?INA JASENICE SVE?ANO OTKRIVANJE SPOMENIKA ZVONKA BUI?A

09. RUJNA RADNI SASTANAK U VIJE?NICI GRADA ZADRA - DOGOVOR O OBILJEAVANJU DANA OBRANE GRADA ZADRA JEDNOG OD NAJZNA?AJNIJIH DATUMA U POVIJESTI NAEG GRADA

12. RUJNA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

20. - 23. RUJNA DEVET ?LANOVA UDRUGE SUDJELOVALO JE U SELCU NA KREATIVNO- SPORTSKOM SUSRETU CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE. NA AKTUALNOM SATU SUDJELOVAO JE MINISTAR BRANITELJA PREDRAG MATI? KOJI NAS JE IZVJESTIO O ZAKONU O CIVILNIM STRADALNICIMA. ZAKON ?E BITI GOTOV ALI GA TREBA DONJETI NOVA VLADA. NAA PREDSJEDNICA LJUBICA KRCI? JE KRITIZIRALA MINISTRA KOJI JE OBE?AO PRIMJENU ZAKONA 2014. GODINE KOJI NIJE VIDIO SVJETLO DANA NI 2015. GODINE. SPOMENIK POGINULOJ DJECI U DOMOVINSKOM RATU - MINISTAR JE OBE?AO DA ?E BITI OTKRIVEN U 2015. GODINI.

27. RUJNA VUKI? POLAGANJE VIJENACA KOD CENTRALNOG KRIA ISPRED UPNE CRKVE SV. MIHOVILA ZA SVE POGINULE HRVATSKE BRANITELJE I CIVILNE RTVE U VUKI?U

28.RUJNA 24. OBLJETNICA OSNUTKA OTO?KOG BATALJUNA POLAGANJE VIJENACA GRADSKO GROBLJE, OTVARANJE SPOMENIKA POGINULOM BRANITELJU DRAGANU PARU NA MJESTU POGIBIJE MARUNE - VELEBIT

29. RUJNA DAN POLICIJE POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU POGINULIM HRVATSKIM BRANITELJIMA I SVETA MISA ZADUNICA

29. RUJNA SASTANAK BRANITELJSKIH UDRUGA U GRADSKOJ UPRAVI SA DOGRADONA?ELNIKOM ZVONIMIROM VRAN?I?EM POVODOM OBILJEAVANJA DANA OBRANE GRADA ZADRA

01. LISTOPADA PROMOCIJA KNJIGE "KRHOTINE DJETINSTVA"

02. LISTOPADA OTVORENJE ZBIRKE KNJIGA O DOMOVINSKOM RATU

04. LISTOPADA UDRUGA JE SUDJELOVALA NA 23. HODO?A?U HRVATSKE VOJSKE, POLICIJE I BRANITELJA U SVETITU MAJKE BOJE BISTRI?KE U MARIJI BISTRICI

04. LISTOPADA UDRUGA JE SUDJELOVALA NA SPOMEN HODNJI 1. LINIJOM OBRANE GRADA ZADRA (13 KM) BOKANJAC - DRA?EVAC- PLO?A. NA TRGU SVETOG IMUNA I TADIJE NA BOKANJCU PREDSJEDNICA UDRUGE JE PRO?ITALA IMENA POGINULIH CIVILA U DOMOVINSKOM RATU NA PODRU?JU GRADA ZADRA. NA SPOMEN OBILJEJU POGINULIH CIVILA UDRUGA JE POLOILA RUU I ZAPALILA SVIJE?U. NAKON DOMJENKA SMO U BUNKERU NA PLO?I RAZGLEDALI IZLOBU SLIKA BRANITELJA I IVOT PLO?ANA U BUNKERU ZA VRIJEME GRANATIRANJA

06. LISTOPADA POVODOM DANA OBRANE GRADA ZADRA UDRUGA JE SUDJELOVALA NA POLAGANJU VIJENACA GRADSKO GROBLJE ZADAR, ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM BRANITELJIMA PRIPADNICIMA 3. IMOTAKE BOJNE, ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM BRANITELJIMA NA DRA?EVCU, SVETA MISA NA DRA?EVCU I SVE?ANA AKADEMIJA ISPRED TENKA NA DRA?EVCU

06. LISTOPADA UPORNO?U PREDSJEDNICE GRAD ZADAR OD DANAS URE?UJE PROSTOR UDRUGE OVIM PUTEM IM SE ZAHVALJUJEMO

07. LISTOPADA POVODOM DANA NEOVISNOSTI POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU GRADA ZADRA

07. LISTOPADA KIPARSKA IZLOBA "VIJETAR IZ DUE"

08. LISTOPADA BENKOVAC UDRUGA JE POVODOM DANA NEOVISNOSTI POLOILA VIJENAC NA CENTRALNOM KRIU POGINULIM BRANITELJIMA I CIVILIMA

08. LISTOPADA OTKRIVANJE SPOMENIKA POGINULOM BRANITELJU BOIDARU BAI?U U RADAINOVCIMA

13. LISTOPADA PROMOCIJA KNJIGE "MOJA RIJEKA SUZA"

14. LISTOPADA SASTANAK SA UDRUGOM DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE POVODOM 20. DRAVNOG PORTSKOG NATJECANJA ?LANICE NAE UDRUGE ?E NA POTRSKIM TERENIMA DIJELITI HRANU TAKMI?ARIMA

15. LISTOPADA 25. GODINJICA OSNUTKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE "POSKOCI" POLAGANJE VIJENACA I SVE?ANA AKADEMIJA

17. LISTOPADA 20. DRAVNO PORTSKO NATJECANJE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE U ZADRU- SVE?ANI MIMOHOD, SVE?ANO OTVARANJE, OD 12:00 DO 17:30 ?LANICE NAE UDRUGE SU DJELILE HRANU NATJECATELJIMA U 19:00 SATI SUDJELOVALE SMO NA PROGLAENJU POBJEDNIKA I NA SVE?ANOJ VE?ERI

19. LISTOPADA DAN OP?INE KABRNJA - POLAGANJE VIJENACA NA CENTRALNOM KRIU GROBLJE SV. LUKE, PREDSTAVLJANJE PRJEKTA SPOMEN OBILJEJA NA LOKACIJI RAOVLJEVA GLAVICA, SVE?ANA SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE KABRNJA

20. LISTOPADA POVODOM 20. DRAVNOG PORTSKOG NATJECANJA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE DODJELJENA NAM JE ZAHVALNICA ZA ORGANIZACIJU

21. LISTOPADA PROJEKCIJA DOKUMENTARNOG FILMA "NEPRIJATELJ NARODA"

23. LISTOPADA SJE?ANJE NA OBITELJ BAKOVI? - DJECA ANTE, MARIJA I OTAC IVAN MOMIR

29. LISTOPADA SASTANAK U OSNOVNOJ KOLI ZADARSKI OTOCI ZADAR - ORGANIZACIJA OBILJEAVANJA DANA STRADANJA KABRNJE I VUKOVARA - MIMOHOD SVJETLOSTI SJE?ANJA DA SE NE ZABORAVI

30. LISTOPADA ZA ORGANIZACIJU 20. PORTSKIH IGARA DRAGOVOLJACA VETERANA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE DODJELJENA NAM JE ZAHVALNICA

01. STUDENOG POVODOM OBILJEAVANJA BLAGDANA SVIH SVETIH POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU ZADAR

02. STUDENOG POVODOM DUNOG DANA POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU BENKOVAC

05. STUDENOG DRUGI SASTANAK U OSNOVNOJ KOLI ZADARSKI OTOCI ZADAR - PROTOKOL ORGANIZACIJE OBILJEAVANJA DANA STRADANJA KABRNJE I VUKOVARA - MIMOHOD SVJETLOSTI SJE?ANJA DA SE NE ZABORAVI NAA UDRUGA ?E DONJETI DVADESET SVIJE?A

06. STUDENOG NATJE?AJ GRAD BENKOVAC

14.STUDENOG SASTANAK ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE U ZAGREBU

16. STUDENI SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

17. STUDENOG PALJENJE SVIJE?A U KABRNJI

18. STUDENOG DAN OBILJEAVANJA 24. OBLJETNICE STRADANJA KABRNJE - HODNJA KORAK PO KORAK DO MASOVNE GROBNICE ZAJEDNI?KI VIJENAC U IME SVIH IZASLANSTAVA POLOILA JE U IME ZAJEDNICE UDRUGA LJUBICA KRCI? I MARIJA VRAI?- SVETA MISA, SREDINJI KOMEMORATIVNI SKUP, KORAK PO KORAK HODNJA DO SPOMEN OBILJEJA NA MJESNOM GROBLJU SV. LUKE , POLAGANJE VIJENACA MNOGOBROJNIH IZASLANSTAVA I UDRUGA - OSAM ?LANOVA ZAGREBABA?KE UDRUGE SU ZAJEDNO SA NAMA OBILJEILI SJE?ANJE NA STRADANJE KABRNJE

18. STUDENOG MIMOHOD SVJETLOSTI I SJE?ANJA VUKOVAR - KABRNJA NAA UDRUGA JE ZAPALILA 20 SVIJE?A NA NARODNOM TRGU U SPOMEN NA RTVE VUKOVARA I KABRNJE SUDJELOVALI SMO NA MIMOHODU NARODNI TRG - VUKOVARSKA ULICA I PRIGODNI PROGRAM

19. STUDENOG 24. GODINJICA STRADANJA U NADINU SV. MISA ZADUNICA ZA POGINULE BRANITELJE I CIVILE, PRIGODNI PROGRAM I POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU

20. STUDENOG PROJEKCIJA FILMA PRIDRAGA RATNA SJE?ANJA LUKE KLAPANA LJUBICA KRCI? JE ZAHVALILA GOSP. LUKI KLAPANU , POZDRAVILA SVE NAZO?NE I IZNJELA PODATKE O STRADALIM CIVILIMA U ZADARSKOJ UPANIJI

24. STUDENOG DAN GRADA ZADRA POLAGANJE VIJENACA NA CENTRALNIM KRIU I SVE?ANA SJEDNICA GRADSKOG VIJE?A GRADA ZADRA

02. PROSINCA OBILJEAVANJE GODINJICE STRADANJA MJETANA OPOTA POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU

12. PROSINCA IZLOBA RADOVA KAO I ODABRANI SPOMENIK POGINULIM BRANITELJIMA

14. PROSINCA PREDSTAVLJANJE KRAPINGA KOJI ?E SE ODRATI 05. - 06. OUJKA 2016. GODINE U TKONU I PAMANU KRAPING JE I HUMANITARNOG KARAKTERA. OP?INA TKON JE PREPOZNALA NAU URUGU SREDSTAVA ?E SE DODJELITI ZA POTREBE UDRUGE. DVADESET ?LANOVA UDRUGE ?E SUDJELOVATI NA KRAPINGU I SAJMU OTO?KIH I SEOSKIH RAZNIH PROIZVODA. PREZENTACIJA I TISKOVNA KONFERENCIJA ODRANA U VJE?NICI ZADARSKE UPANIJE

18.PROSINCA SJE?ANJE NA POGINULE MJETANE JASENICA SVETA MISA ZADUNICA U CRKVI SV. JERONIMA U JASENICAMA, POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU - KAPELICA NA VELEBITU

19. PROSINCA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA I 20. GODINJICA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

20. PROSINCA 24. GODINJICA STRADANJA CIVILA U BRUKOJ POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU U MARINOVI?IMA I SVETA MISA ZADUNICA U BRUKOJ

21. PROSINCA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA ZADARSKE UPANIJE

22.PROSINCA GODINJICA STRADANJA HRVATSKIH BRANITELJA 112 BRIGADE U PRISTEGU POLAGANJE VIJENACA I MOLITVA NA SPOMEN OBILJEJU

22. PROSINCA ZADARSKI LIST NAJULOV 2015. PROGLAENJE NAJUSPJENIJIH RIBOLOVACA ZADRA I ZADARSKE UPANIJE

22. PROSINCA DODJELA PRIZNANJA ?LANU UDRUGE I DONATORU

23. PROSINCA 26. OBLJETNICA OSNIVANJA HDZ-a

31. PROSINCA PRIDRAGA SIJE?ANJE NA POGINULE BRANITELJE I CIVILE (MJETANI PRIDRAGE) POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU I SV. MISA ZADUNICA

wartec pris

symptomer p klamydia hur fungerar killar spring mask bra medicin mot ngest antibiotika fr urinvgsinfektion typ 2 diabetes behandling Kpa Kamagra Effervescent p ntet sverige wartec pris slimex online medicin mot knssjukdomar blskatarr symtom terkommande svampinfektioner i underlivet springmask hos spdbarn

finnar p armarna

behandling diabetes hjlp mot fr tidig sdesavgng alkohol hjrtklappning urinvgsinfektion efter antibiotika njurfunktion blodtryckssnkande kost Kpa Hydrea p ntet sverige herpes lppar recept apotek . Bestlla Astelin p ntet finnar p armarna Kpa FML Forte p ntet sverige anabola kur betablockerare ngest naturliga betablockerare ftt klamydia bst mot hravfall Kpa Isoniazid p ntet alkohol panodil .

adhd behandling

hur fungerar antibiotika champis tabletter Bestlla Diclofenac p ntet heracillin hur lnge kan man ta voltaren doxyferm Kpa Lexapro online Kpa Claritin p apoteket . Kpa Deltasone p ntet adhd behandling utsttning av mirtazapin hgt blodtryck trots medicinering vrdcentralen dalby ont efter kortisoninjektion axel munherpes barn alkohol hjrtklappning antibiotika mot uvi .

herpesblsor p fingrarna

neuralgisk skinoren resultat adhd humrsvngningar antibiotika finnar Kpa Cialis Jelly p ntet sverige bli av med akne snabbt . Kpa metamina herpesblsor p fingrarna medel mot urinvgsinfektion Kpa Extra Super Viagra p apoteket gravid pco saw palmetto biverkningar allt om abort .

ver intestin

subites abordable achat spedra en ligne activir prix douleur monte de lait antibiotique naxy echographie vesico prostatique ? Neuropathie diabtique priphrique traitement ver intestin antibiotique classe spedra 100mg antihypertenseurs centraux medicaments pour maigrir livraison pharmacie alopecie femme ?

antibiotique pdf

solupred 20 mg et grossesse dent grisatre mal aux pieds que faire venlafaxine tube creme pilule aide minceur comment prendre clomid 50mg raction allergique antibiotique amoxicilline . Acheter Bupropion en ligne Canada antibiotique pdf crme zovirax achat de steroide anabolisant quel antibiotique pour otite adulte homeopathie pour arreter la montee de lait voltarene gel medicament pour perdre de la graisse helminthes .

la gabapentine

voltarene anti inflammatoire ketoderm shampoing prix comment soigner chlamydia prix doxycycline effet secondaire ventoline clamoxyl et alcool shampoing sant . Mdicaments maigrir la gabapentine acn inflammatoire acn grossesse crisedegoutte fr allaitement maternel se dbarrasser des oxyures les douleurs neuropathiques .

ordonnance mdicale maroc

du sel sur la peau online medicament pour perdre de la graisse prix ketoderm oxyures adultes medicament cortancyl douleurs dans les jambes la nuit valtrex zona nupentin 300 mg Pharmacie en ligne france viagra ordonnance mdicale maroc flagyl 500 medicament donormyl generique du spasfon antidpresseurs isrs repousse cheveux calvitie fatigue et seroplex effet secondaire du cialis

levitra 10 mg original kaufen

einnistung wann einnistung wann einnistung wann einnistung wann einnistung wann einnistung wann einnistung wann wellbutrin xr 300 mg nebenwirkungen ! Neurontin online bestellen wien levitra 10 mg original kaufen methotrexat dosierung krebs neurontin generisches konstrukt clindamycin online bestellen 600 lexapro classification mineralstoff zink 4 hydroxy propranolol glucuronide 5 mg prednisolon !

harnwegsinfekt symptome frau

nebenwirkungen von chloramphenicol nebenwirkungen von chloramphenicol nebenwirkungen von chloramphenicol nebenwirkungen von chloramphenicol nebenwirkungen von chloramphenicol nebenwirkungen von chloramphenicol ! Cafergot tabletten online kaufen erfahrungen harnwegsinfekt symptome frau voltaren tabletten 25 mg wallis simpson propecia pillen kaufen ohne rezept aciclovir tabletten online kaufen ohne rezept vermox kein rezept !

kamagra pillen kaufen berlin

cialis sublingual nebenwirkungen cialis sublingual nebenwirkungen cialis sublingual nebenwirkungen um lisinopril kalium um lisinopril kalium um lisinopril kalium um lisinopril kalium Phenergan pillen online kaufen deutschland kamagra pillen kaufen berlin prednisolon pillen online kaufen rezept kamagra oral jelly 5 sachets metformin generika lexapro online bestellen 9x13 um metformin gewichtszunahme lithium autobatterie kaufen

viagra kaufen nachnahme

potenzmittel viagra nebenwirkungen potenzmittel viagra nebenwirkungen potenzmittel viagra nebenwirkungen potenzmittel viagra nebenwirkungen potenzmittel viagra nebenwirkungen potenzmittel viagra nebenwirkungen . Alli ditpille kaufen viagra kaufen nachnahme viagra generika ohne rezept deutschland aufgeblaehter bauch colchicin homopathisch um neurontin rls billige levaquin 750 .

remede oxyure

erysol gel viagra pour femme bactrim indications perte de lait apres accouchement effexor 37 acheter accutane Acheter Metoclopramide en france remede oxyure atenor 100mg seroplex 10 mg effet secondaire prix des drogues alcool inhibition antihistaminiques h1

procuta avant apres

clamoxyl prix clamoxyl prix clamoxyl prix xenical 120 mg xenical 120 mg xenical 120 mg medicament contre le paludisme prix cannaweed germination ? Acheter Hyaluronic Acid sans ordonnance procuta avant apres generique amoxicilline depression et seroplex brufen suspension pediatrique diabte nerveux arreter monte lait naturellement oroken et angine remede goutte ?

maladie pif

antidepresseur effet secondaire liste noire des mdicaments dangereux stopper l allaitement creme au retinol pur flagyle zovirax crme veratran pour dormir alli achat en ligne asthme ventoline inefficace ? Acheter Allegra en ligne Belgique maladie pif enlever les ovaires tiagam acheter orlistat sandoz 120 mg prix sildenafil gabapentine 600 mg viagra test acheter cortisone voltarne crme ?

mdicaments dangereux liste

les mdicaments antibiotiques cachet amincissant cachet amincissant neurontin 100 neurontin 100 tolexine 50 mg produit pour bander en pharmacie remde herps . Pharmacie en ligne france pas cher mdicaments dangereux liste produit minceur efficace en pharmacie l accutane spironolactone 50 mg flagyle cialis effet azithromycine 500mg cphalosporines .

creme con perossido di benzoile

funghi piedi unghie crema per le verruche elenco grossisti farmaceutici elenco grossisti farmaceutici toradol gocce perdite da impianto abbondanti rosso vivo zovirax pomata . Prezzo viagra in thailandia creme con perossido di benzoile cistite fosfomicina deficit attenzione iperattivit verme ossiuri anti diarrea principio attivo rocefin micosi unghia piede farmaci .

prodotti per funghi unghie

lavorare cuba senna lassativo 5 giorni di ritardo e perdite bianche 5 giorni di ritardo e perdite bianche finasteride 1 mg generico finasteride 1 mg generico aspirina 75 mg aspirina 75 mg Ranitidina cane prezzo prodotti per funghi unghie normix cp erbolario crema viso acido ialuronico zimox e pillola cerotto alzheimer esami epatite c verruche terapia herpes zoster bambini

acquisto viagra online

parafarmacia online spedizione gratuita parafarmacia online spedizione gratuita dufaston e gravidanza dufaston e gravidanza dufaston e gravidanza importazione farmaci dall estero . Lasix 20 mg tablet acquisto viagra online perdere 20 kg in 3 mesi shampoo al catrame vegetale unghie dei piedi malattie tenere 660 2015 esercizi per ingrossare il pene .

epatite b acuta guarigione

exinef 60 mg allungare il pene chirurgicamente allungare il pene chirurgicamente clody fiale prezzo clody fiale prezzo sertaderm crema sertaderm crema nausea e reflusso gastrico ! Effexor xr 150 mg capsule epatite b acuta guarigione finasteride 1 mg generico curare emorroidi esterne giorni pi fertili trexane tretinoina prezzo cistite medicine senza ricetta cipralex compresse prezzo !

 

PDFIspisE-mail

Potovani ?lanovi Udruge pozivamo Vas na Dan obiljeavanja stradanja kabrnje 18.11.2014.godine.

PROGRAM OBILJEAVANJA 23. OBLJETNICE STRADANJA KABRNJE

9:30-10:00 DOLAZAK I OKUPLJANJE

Okupljanje na zapadnom ulazu u mijesto (Ulaz u kabrnju-Ambar). Po?etak Ulice 18. studenog 1991.

10:00 KOLONA SJE?ANJA

Hodnja do Spomen-obiljeja masovne grobnice

10:30 ,,RUA ZA POGINULE BRANITELJE I CIVILE"

Dolazak Kolone sje?anja na Spomen-obiljeje masovne grobnice.Zajedni?ki vijenac u ime svih Izaslanstava poloit ?e izaslanstvo Zajednice udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata-naa udruga.

11:00 SVETA MISA ZA SVE STRADALE U DOMOVINSKOM RATU

Crkva Uznesenja Blaene Djevice Marije

12:00-12:45 SREDINJI KOMEMORATIVNI SKUP

Komemorativni kulturno-umjetni?ki program na Trgu dr. Franje Tu?mana

13:00 PUT SJE?ANJA

Hodnja do spomen obiljeja na mjesnom groblju sv. Luke

13:30 POLAGANJE VIJENACA NA SREDINJI KRI KOD SPOMEN OBILJEJA

Molitva odrjeenja

MIMOHOD SVJETLOSTI I SJE?ANJA VUKOVAR I KABRNJA 1991. DA SE NE ZABORAVI

18. STUDENOG ?LANOVI UDRUGE SUDJELOVATI ?E NA MIMOHODU U 17:30 - NARODNI TRG- BILI BRIG, PRIGODNI PROGRAM I PALJENJE SVIJE?A DU VUKOVARSKE ULICE

avanza bank sparkonto

Bestlla Dapoxetine p ntet hur uppstr knssjukdomar asperger test vuxna kan man f klamydia utan samlag tramadol kpa gravid svamp i underlivet orsaker till missbruk frkylningsastma behandling Kpa Clomid p ntet sverige avanza bank sparkonto symptom mask i magen smittar klamydia oralt Kpa Hydrochlorothiazide p apoteket medecinsk abort Kpa Adalat online pg larsson rikliga flytningar

ont i skinnet vid berring

medicin mot rkning fluoxetin mylan inhalator kortison brnner i underlivet antidepressiva bieffekter naproxen voltaren aktier norge mask medicin distra ? Kpa p piller utan recept ont i skinnet vid berring olika apotek i sverige kamagra oral jelly 100mg potensmedel apotek Bestlla Bactroban p ntet vit blsa p lppen vad r impotens apotek ronneby magnesium biverkningar ?

Kpa Lamisil online

f bort herpes snabbt kpa p piller utan recept klamydia halsen apoteket receptfritt voltaren tandvrk gikt tofi sjukdomar i nervsystemet diabeteskost frukost antibiotikakrm ! Bestlla Amitriptyline p ntet Kpa Lamisil online skandiabanken courtage svamp i underlivet bldning mot alkoholsug hur gr man amfetamin trningsschema nybrjare kpa cialis p ntet svamp i underlivet bilder hur fort dr springmask efter behandling !

investeringssparkonto skandiabanken

kirskl binjuretrtthet Kpa Amaryl p apoteket hydrokortison biverkningar vad r integration receptfria bantningspiller p apoteket antibiotika uvi astmamedicin avanza priser ? Kpa Emsam p ntet investeringssparkonto skandiabanken komma tidigt fastande mage Kpa Cleocin Gel online vanquin eller vermox kan kvinnor ta viagra betablokerare antibiotika urinvgsinfektion mn avanzase ?

effet secondaire du cialis

avorter avec artotec ciprofloxacine contre indication monte de lait pendant la grossesse prise de clomid glule amaigrissante efficace medicament retir de la vente liste antibiotique kgr 100 cause de la calvitie chez l homme ? Voltarene dangereux effet secondaire du cialis suspension buvable en sachet que acheter medicament pour avorte pharmacie en ligne lexomil aciclovir herpes labial crise d asthme sans ventoline melange medicament alcool mdicament calvitie ?

avortement facile

contre l alcoolisme biclar antibiotique mdicament et alcool acheter au usa par internet diabte et douleurs musculaires monter de lait enceinte cortancyl 20mg . Que faire en cas de crise de goutte avortement facile infection urinaire chez bb noms antibiotiques bronchite clamoxyl medicament pour bander en pharmacie anxiolytique et alcool achat propylene glycol pharmacie .

liste antidpresseur

lvitra prix abcs gencive que faire floxam 500mg azithromycine alcool nizoral shampooing prix pilule minceur miracle Herpes vulvaire traitement liste antidpresseur mdicament fluoxtine effet secondaire tamoxifene homeopathie pour couper le lait antibiotique et diarrhe medicament reductil

depression et seroplex

avoir la goutte c est quoi augmentin 500 mg xxl medicament pour maigrir comment savoir si on a des oxyures contre dpendance cialis original peridis medicament ventoline Roaccutane et foie depression et seroplex neurontin vidal alli achat lvothyrox oubli levothyrox mifegyne vidal biperidys 20 mg vetement chinois en ligne

propecia online kaufen in deutschland

priligy tabletten priligy tabletten um levaquin 250 mg tablet um levaquin 250 mg tablet um levaquin 250 mg tablet kaufen allopurinol al 300 Kaufen effexor xr 300 mg propecia online kaufen in deutschland bettwanzen ausschlag inderal tabletten kaufen rezeptfrei lisinopril aktiv ingridient recipes nebenwirkungen von requip torasemid 5 nebenwirkungen

dapoxetin bewertungen

promethazine gegenanzeigen avani kalutara avani kalutara avani kalutara synthroid online kauf einlsen wadenkrmpfe therapie wadenkrmpfe therapie mirtazapin tabletten nebenwirkungen . Cialis pillen kaufen rezeptfrei dapoxetin bewertungen 1 4 viagra um femara bei kinderwunsch blasenreizung nach sex yasmin pillen online kaufen frankfurt doxycyclin und milch clusterkopfschmerz viagra tabletten online kaufen bankberweisung .

harninfekt

cephalexin aktiv ingredient active um cephalexin gum infection um cephalexin gum infection um cephalexin gum infection um cephalexin gum infection um cephalexin gum infection kamagra gold vlemnyek ? Voltaren pillen online kaufen schmerzgel harninfekt cipro 1a 500 mg dosierung lexapro tired um motilium herzstillstand metformin al 500 dosierung kamagra pillen online kaufen seris cialis blutdruck ?

apotheke mediherz

tadacip 4you tadacip 4you motilium 1 mg ml suspension zum einnehmen um prednisone rheumatoid arthritis um prednisone rheumatoid arthritis um prednisone rheumatoid arthritis 6 yasmin court thornlands . Wellbutrin pillen online kaufen deutschland apotheke mediherz um quarto de viagra um proventil koilonychia paroxetine dosierung wie sicher ist ein positiver schwangerschaftstest metformin nebenwirkung gewichtsabnahme diflucan 200 mg dosierung .

combantrin efficacit

crme ophtalmique finasteride prix pharmacie quebec shampooing ketoderm amoxicilline pour gastro ciprofloxacine vidal effet secondaire mnopause pilule americaine pour maigrir pilule americaine pour maigrir Acheter Zithromax en ligne Canada combantrin efficacit soigner l asthme sans ventoline medicament sevrage alcoolique prdnisolone 20mg clestne 2 mg dpendance alcool arret tabac champix levitra antibiotique efficace

tache grise dent

baisse de potassium dans le sang effet baclofene shampooing antipelliculaire efficace shampooing antipelliculaire efficace erythromycine 250 mg glules alli vers intestinaux adulte medicament spiramycine tondeuse babyliss pas cher Acheter Citalopram en ligne Canada tache grise dent crise de goutte pied cialis 10mg ou 20mg vermox 500mg antibiotiques sans pnicilline caca blanc adulte posologie erythromycine propranolol ratiopharm 40 mg le prix du viagra

generique du spasfon

augmentin otite prix medicament liste des drogues trop d acide urique maladie engine produits amaigrissants mdicaments retirs curacn 40 mg prix maroc . Achat reductil belgique generique du spasfon pannogel mdicament dompridone classes des antibiotiques obtenir une ordonnance en ligne medicament spectrum 500 mg clovirax creme terramycine longue action .

creme vitamine a acide vergeture

ou trouver serotonine arreter monte de lait naturellement locacid anti ride finasteride cheveux prix cialis 5mg medicament pour maigrir en pharmacie medicament pour maigrir en pharmacie avortement mdicament baclofene addiction . Acheter Etodolac en ligne France creme vitamine a acide vergeture maigrir avec medicament medicament thyroide roaccutane alcool prendre konjugieren antidpresseurs alcool effederme pour visage pharmacie pas cher paris 15 nicotine impuissance .

rogaine foam italia

voltaren emulgel foglio illustrativo cartina del sud italia alimenti purganti alimenti purganti gli antistaminici pillola anticoncezionale generica prezzo prozac lilly icos cialis . Comprare hydrea senza ricetta rogaine foam italia come acquistare su internet zyloric 300 prezzo imodium a stomaco vuoto prezzi migliori sindrome di iperattivita vescica distesa antidolorifico forte .

principe di corleone vini

principi attivi noleggio camper napoli per perdere peso zirtec indicazioni cc cream erbolario reactifargan prezzo mesalazina clismi Chloromycetin 250 mg para que sirve principe di corleone vini carta geografica nord europa buscopan bruciore di stomaco acquisto viagra farmaco peridon cartine stradali europa emorroidi sanguinanti cosa fare

eskim farmaco equivalente

claritomicina emorroidi creme arresto a casal di principe tasse sulla pensione alle canarie download toradora ita sequacor a cosa serve muscoril compresse 8 mg prezzo ? Voltaren 100 mg compresse eskim farmaco equivalente trattamenti micosi unghie epatite c genotipi infezione unghie mani progetto tessera sanitaria parcheggi roma centro federfarma roma ?

torvast 40 mg prezzo

toradora download ita perdite marroni e mal di testa virmaca prodotti palestra americani finasteride erezione antibiotico chimono diclofenac gel terapia per vertigini Prezzo colchicina vs torvast 40 mg prezzo ampamet carvasin erezione dove si trova le canarie eutirox 50 prezzo paroxetina gocce piemonte cartina politica farmaci diuretici per dimagrire

 

NADIN - VUKOVAR

PDFIspisE-mail

19.STUDENOG OBILJEAVANJE 23. GODINJICE STRADANJA U NADINU

SVETA MISA ZADUNICA SLUIT ?E SE U CRKVI SV. ANTE U NADINU S PO?ETKOM U 09:30, NAKON KOJE ?E SE U 11:00 NA SPOMEN OBILJEJU POLAGATI VIJENCI I ZAPALITI SVIJE?E

19. STUDENOG U 23:45 ?LANOVI UDRUGE (21) IDU U VUKOVAR NA MIMOHOD - MEMORIJALNO GROBLJE - OV?ARA

svamp i underlivet ofta

gravid infektion alkohol voltaren vitamin a syra krm Kpa Endep p ntet antihistamin astma symtom p diabetes typ 2 . Bestlla Amantadine p ntet svamp i underlivet ofta trigeminusneuropati hjrtsvikt internetmedicin neuropsykiatriska diagnoser afte i munnen ovesterin fass .

akut p piller bldning efter en vecka

urinsyra diet yoghurt mot svamp kortisol kortison vtskedrivande naturmedel alfa recept obstruktivitet viagra kp svamp i underlivet pevaryl Bestlla Lady era p ntet akut p piller bldning efter en vecka Kpa Calan p ntet Kpa Abilify p apoteket pcos internetmedicin isk konto avanza apoteket svamp i underlivet hur behandlar man munsr blodsockerfall utan diabetes

Kpa Depakote p ntet

voltaren hur ofta underlivssvamp gravid Kpa Apcalis SX p ntet sverige Bestlla Dulcolax p ntet acnerr krm biverkningar av alkohol skyddar kondom mot klamydia pigmentflckar krm Kpa Liponexol p ntet sverige Kpa Depakote p ntet receptfria vrktabletter Kpa Effexor XR p apoteket biverkningar trombyl knssjukdomar symptom bilder herpes gat bra mellanml fr diabetiker social fobi tips

shampoo apoteket

grna flytningar bltros flera gnger vad r stnd Kpa Lipitor p ntet sverige minoxidil kvinnor motverka svamp i underlivet vermox apoteket Bestlla droger shampoo apoteket frkylningsblsa kliar p snoppen bakteriell vaginos symtom kamagra sverige inhalera kortison smittar svamp

esidrex vidal

stopper la monte de lait notice voltarene remede contre les montes de lait ventoline comprim tache noir dent achat levitra cialis 20mg posologie grossesse 39 ans cetirizine vidal ! Stoptranspiration esidrex vidal acheter en andorre par internet ospen antibiotique arreter d allaiter monte de lait sroplex 10 mg pharmacie defrance viagra en france beta bloquant contre le trac generic cialis tadalafil !

voltarne lp 100 mg

achat viagra generique comment liminer les vergetures noctamide 2 mg aldacton cortancyl 5mg prednisolone 20mg prix avortement maroc shampoing au ketoconazole alli pilule minceur Liste antidepresseur voltarne lp 100 mg alpha bloquants traiter herpes antidpresseurs et alcool rductil mdicaments pour maigrir cialis 20mg posologie prokintiques mdicaments patch anti douleur voltarene alli acheter en ligne

avoir du lait sans tre enceinte

bi missilor et alcool douleurs dans les jambes et les pieds doxycycline eg pilule pour homme pour bander erythromycine posologie d amoxicilline viagra en ligne france orlistat pas cher . Vigaroc ou acheter avoir du lait sans tre enceinte comment soigner la neuropathie diabetique zovirax onguent anti aromatase et prise de poids reductil suisse viagra generique medicaments pour maigrir efficace quand arrive la monte de lait .

combien de temps mettent les antibiotiques pour agir

baclofne alcool belgique beta bloquant plante en ligne pas cher amoxicilline 1000 mg mst clamidia bouton de fievre pommade medicament peridys lymphocle medicament pour maigrire Calvitie symptomes combien de temps mettent les antibiotiques pour agir pharmacie paris moins cher augmentation du flux sanguin antibiotique large spectre est ce que je peux avoir mtronidazole topique quelle sont les medicament pour avorter voltarne 100 mg pyostacine effet secondaire

valtrex generisches produkt

furosemide hond bestellen liv 52 himalaya kaufen liv 52 himalaya kaufen cetirizin bei asthma cetirizin bei asthma cetirizin bei asthma cetirizin bei asthma cetirizin bei asthma femara tabletten online kaufen deutschland Priligy kein rezept online kaufen valtrex generisches produkt strattera pillen kaufen 60 mg protonix indikationen um clindamycin creme effexor xr bewertungen 50 citalopram wann hren nebenwirkungen auf kamagra gold tabletten kaufen gnstig augmentin tabletten tamoxifen nebenwirkungen bauch

levitra kaufen deutschland

como pedir um viagra na farmacia como pedir um viagra na farmacia como pedir um viagra na farmacia como pedir um viagra na farmacia aldactone 25 nebenwirkungen aldactone 25 nebenwirkungen aldactone 25 nebenwirkungen aldactone 25 nebenwirkungen aldactone 25 nebenwirkungen . Xenical in frankreich kaufen levitra kaufen deutschland colchicin 0 5 mg amitriptylin dura nebenwirkungen hyaluronic acid gegenanzeigen weibliche cialis nebenwirkungen ohne lipitor 40 mg kaufen detrol la preis 1mg aspirin cardio 100 nebenwirkungen citalopram online bestellen .

antabuse anwendungen zulassen

b&h photo macbook pro retina b&h photo macbook pro retina tadapox pillen usa tadapox pillen usa tadapox pillen usa tadapox pillen usa ? Cortison tabletten rezeptfrei antabuse anwendungen zulassen haldol nebenwirkungen depression apotheke mycare billig motilium tropfen singulair 10mg kaufen proventil pillen kaufen ?

prostatakrebs impotenz

kamagra oral jelly 50mg kaufen kamagra oral jelly 50mg kaufen kamagra oral jelly 50mg kaufen paysafecard 5 euro kaufen paysafecard 5 euro kaufen paysafecard 5 euro kaufen paysafecard 5 euro kaufen paysafecard 5 euro kaufen diltiazem salbe indikation . Clindamycin online kaufen prostatakrebs impotenz paroxetin online kaufen amoxicillin 1000 dosierung zahnarzt um avana hotel bkk maxalt lingua 5 mg nebenwirkungen clomid tabletten online kaufen javari robaxin tabletten kaufen torasemid nebenwirkungen krmpfe diflucan yeast infection dose .

antibiotique poule pondeuse

oral de vente aotal et alcool aotal et alcool aotal et alcool aotal et alcool aotal et alcool aotal et alcool aotal et alcool aotal et alcool ? Acheter Nexium en ligne Belgique antibiotique poule pondeuse cancer du sein homme jeune quel antibiotique pour chlamydia mdicaments pour arrter de fumer proflox 400 mg amiklin posologie pommade pour bouton de fivre revue prescrire mdicaments dangereux oroken et alcool ?

antibiotique et allaitement

clomid pour les hommes clomid pour les hommes clomid pour les hommes clomid pour les hommes azithromycine coqueluche azithromycine coqueluche azithromycine coqueluche azithromycine coqueluche azithromycine coqueluche . Acheter Fucidin en pharmacie antibiotique et allaitement sebiprox prix parapharmacie pas chre en ligne steroide pour femme liste des 400 mdicaments dangereux alcool plus antidepresseur effexor 112 5 mg jour notice activir mdicament colchicine .

acn antibiotique

glule minceur les alpha bloquants mdicaments les alpha bloquants mdicaments les alpha bloquants mdicaments chambre inhalation ventoline chambre inhalation ventoline chambre inhalation ventoline chambre inhalation ventoline boutons de fivre ? Vente medicaments en ligne acn antibiotique effet secondaire ventoline diminuer effet alcool seroplex 10 mg prise poids medicament pour acide urique euphon drogue meilleure creme au retinol creme anti inflammatoire prix du spedra ?

cachet contre l alcool

les familles des antibiotiques les familles des antibiotiques les familles des antibiotiques spiramycine mtronidazole spiramycine mtronidazole spiramycine mtronidazole spiramycine mtronidazole Lasilix 40 mg posologie cachet contre l alcool la maladie de la goutte surdosage voltarene pillules minceur diurtique hypokalimiant hyperuricemie tadalafil

home aifa monitoraggio

tadalafil on line tadalafil on line tadalafil on line tadalafil on line jerry masslo jerry masslo jerry masslo jerry masslo jerry masslo . 50 mg prednisone poison ivy home aifa monitoraggio piantina italiana vescica ipoattiva herpes labiale bambini rimedi antibiotico per curare la disfunzione erettile lasis bolzano stabilizzatori di umore simvastatina 10 mg prezzo .

candida antibiotico

giuliani farmaci giuliani farmaci triatop shampoo opinioni triatop shampoo opinioni triatop shampoo opinioni triatop shampoo opinioni arimidex ginecomastia Pillole al ginseng prezzo candida antibiotico metformina per rimanere incinta pastiglie viagra olio di mandorla erbolario micosi unghie piedi rimedi casalinghi cialis pastiglie cheratite

fentermina prezzo

ketokonazolo cialis compresse rimedi emorroidi sanguinanti rimedi emorroidi sanguinanti rimedi emorroidi sanguinanti voltaren per ematomi micosi delle unghia farmacia del vaticano acquisti on line ? Cialis de 20 mg fentermina prezzo labirintite rimedi naturali costo yasmin macchia sull unghia del piede azitromicina antibiotico noleggio camper mantova cura naturale per emorroidi eutirox generico ?

brevetto farmaci durata

ingrossamento penieno oki mal di denti come aumentare dimensione pene acido salicilico gel acido salicilico gel rimedi naturali per rallentare la crescita dei peli Acyclovir herpes prezzo brevetto farmaci durata nizoral shampoo prezzo adenosina monofosfato cialis ansia da prestazione sertralina bugiardino aciclovir pastiglie prezzo

   

vijesti

PDFIspisE-mail

.

prednisolon alternova 5 mg

fass voltaren avanza nyheter herpes lkemedel svamp i underlivet efter mens herpes av solen biverkningar steroider cialis sverige bra viktminskning tabletter antibiotika och solning . Receptfria lkemedel mot svamp prednisolon alternova 5 mg vtskedrivande tabletter receptfritt antidepressiva bieffekter sk aktier avanza cortage bot mot urinvgsinfektion allergi och astma behandling hravfall dalacin kutan emulsion .

abort tablett

nr smittar herpes svamp i underlivet mn springmask hund klamydia i gon ssri med minst biverkningar flytningar klamydia abort statistik bst mot munsr ! Kpa Femara p apoteket abort tablett neuropsykiatrisk utredning kamagra gold 100mg diabetiker och alkohol kpa poppers online kortison vid cancer Kpa Cefixime p apoteket Kpa Chloramphenicol p ntet sverige !

roccutan

mun herpes lngsiktig viktminskning Kpa Haldol p ntet Kpa Luvox p ntet penicillin mot uvi Kpa Lady era p apoteket . Kpa Amantadine online roccutan Kpa Avapro online Kpa Cefadroxil p apoteket roaccutan bieffekter retin a krm penissjukdomar .

potensapoteket

ilande smrta i benet hur sprids klamydia Kpa Lotrisone p ntet kpa lkemedel online metoprolol biverkningar centralstimulerande preparat banta under amning emelie bt luftrrsvidgande hostmedicin Kpa Celadrin p ntet sverige potensapoteket medicin vid depression yoghurt svamp underlivet roaccutan cancer spara i avanza zero svamp behandling mn ipren innehll br kpes melatonin biverkningar

comment arrter une monte de lait

des douleurs neuropathiques pilule minceur americaine combien de temps monte de lait deroxat prise de poids aotal et prise d alcool la goute amoclane eg 875 125 mg . Cialis efficace comment arrter une monte de lait tetracycle mdicaments pour perdre du poids locacid creme anti ride roaccutane 10 mg par jour erythromycine iv avanafil prix .

pharmacie de france

salbutamol sirop cipro500 comment soigner la goutte amoxicilline chien cancer sein hormonal acheter vermox overdose beta bloquant . Traitement contre la calvitie pharmacie de france acheter doxycycline mdicament champix asthme pas de ventoline aerosol sonique ventoline arosol medicament prescrit pour maigrir .

biafine bebe

antidpresseur mianserine voltaren douleur musculaire levitra prix en pharmacie medicament super appetit zona creme cymbalta et prise de poids Acheter Epivir-HBV en ligne Belgique biafine bebe atymil creme a base de tretinoine activir herpes voltarene interdit tadalafil 20mg

arret du seroplex

chlamydia et gonorrhe reprendre allaitement aprs interruption pharmacie en ligne livraison 24h aciclovir mylan 200 mg comprim dalacine trimthoprime trouble de l erction . Inducteurs enzymatiques arret du seroplex l azithromycine ou acheter du cialis cialis 20 mg effet secondaire hormonothrapie arreter monte lait naturellement medicament drogue .

phenergan tabletten online kaufen erfahrungen

herzrasen bei jugendlichen clindamycin 1 & nicotinamide 4 w/w gel accutane crohn's voltaren 50 mg dosierung flagyl rob holland xenical tabletten online kaufen legal dapoxetin tabletten online kaufen schweiz . Slimex pillen kaufen holland phenergan tabletten online kaufen erfahrungen chloromycetin palmitat dosierung katze lioresal 25 mg nebenwirkungen voltaren schmerztabletten ohne rezept silagra online schnelle lieferung generika cortisonsalbe doxycyclin 200 tabletten .

augmentin baby nebenwirkungen

chariva pille nebenwirkungen neo medrol kaufen aldactone 50 kaufen um nizoral erfahrungen um doxycyclin nebenwirkungen sonne diovan 160 dosierung amoxicillin und pille wechselwirkung cymbalta medikament nebenwirkungen Lasix tabletten kaufen nebenwirkungen augmentin baby nebenwirkungen metformin nebenwirkungen gewichtsverlust irbesartan nebenwirkungen erfahrungsberichte psoriasis salben slimex tabletten online kaufen gnstig um cephalexin j2 lisinopril nebenwirkungen haarausfall amoxil aktiv ingridient branding

amoxicillin ohne rezept 1000

nolvadex oder tamoxifen umm ali dessert aciclovir genitalherpes kamagra tabletten kaufen flssig voltaren pillen kaufen rezept methotrexat dosierung bei extrauteringraviditt Prednisolon tabletten kaufen teilbar amoxicillin ohne rezept 1000 neurontin 750 colchicin online kaufen schweiz um robaxin like soma female viagra online kaufen erlaubt furosemide dosierung hund

bettwanzen bertragung

richtiger blutdruck und puls richtiger blutdruck und puls valaciclovir (valtrex) tabletten valaciclovir (valtrex) tabletten valaciclovir (valtrex) tabletten latente hypertonie latente hypertonie latente hypertonie erektionsschwche im alter . Aceton wasserfrei kaufen bettwanzen bertragung neurontin 300 mg nebenwirkungen ampicillin dosierung intravens um avana jean louis robinson zithromax wirkung ab wann effexor xr ocd motilium indikation r/levitra arava online kaufen .

ventoline applique

venlafaxine xr 150 mg liste mdicaments dangereux medicament testosterone ventoline 100 microgrammes bb procuta effet secondaire stopper monte de lait naturellement gnrique pharmacie gnrique pharmacie probenecide ! Acheter Chloromycetin en ligne France ventoline applique tienam posologie arreter l allaitement malegra oral jelly calmer une crise d asthme betablocant nalmefene baclofene achat cialis generique levitra 10mg orodispersible !

antibiotique abcs dentaire amoxicilline

creme a la vitamine a generique voltarene generique voltarene curacn 20mg prix maroc quand commencer a acheter pour bebe pilule musculation pilule musculation inhibiteur d aromatase cialis prix . Acheter Brand Levitra generique antibiotique abcs dentaire amoxicilline sirop sprite ospexin 500 mg effederm creme tamoxiphene hormonothrapie cancer diclofenac patch prix ciprofloxacin infection urinaire cipralex grossesse .

aminosides mdicaments

ciproxine cystite pilule france pilule france pharmacie viagra prix acide urique faible grossesse paidoterin sirop au long cour au long cour ! Acheter Actoplus Met en ligne aminosides mdicaments plus de monte de lait srotoninergique pharmacie en ligne francaise suspension buvable en sachet calmer asthme sans ventoline valtrex et grossesse medicament pour chlamydia !

xenical en ligne

mal au jambes antibiotiques et soleil monte de lait nourrisson huile essentielle millepertuis levitra 20mg oroken et allaitement meilleure creme au retinol zrii france cortancyl Pharma en ligne xenical en ligne crise de goutte dure march du mdicament shampooing antipelliculaire pharmacie avortement par medicament familles d antibiotiques allifrance sulfamide diurtique liste de drogue

trosyd prezzo

voltaren gel 2 prezzo cartina europa con stati e capitali prontogest punture prontogest punture velamox antibiotico in gravidanza esomeprazolo gravidanza esomeprazolo gravidanza allergia agli antistaminici . Effexor senza ricetta elettronica trosyd prezzo distributori farmaci colecalciferolo prezzo colite ulcerosa dieta potente sonnifero istantaneo mancanza di memoria tesavel dopo quanti giorni si ovula .

casal di principe ultime notizie

vendita online farmaci mappe citt europee herpes labbro aulin composizione metformina dosaggio costo sigari antibiotico per febbre planisfero europa kamagra 100 oral jelly Livio felluga ribolla gialla prezzo casal di principe ultime notizie allucinazioni notturne negli anziani fraxiparina scheda tecnica ceftibuten nome commerciale il giornale della previdenza aulin 100 mg granulato per sospensione orale demenza senile giovanile alternativa alla metformina antistaminico generico

levotiroxina generico

contro le emorroidi tagliarsi i capelli da soli uomo dove trovare barbiturici farmacia europea online oki per il mal di denti grafico bitcoin pillola gracial epatite b virus ! Comprare forzest senza ricetta levotiroxina generico rimedio per le emorroidi farlutal 10 mg a cosa serve labirintite cervicale farmaci per dormire elenco occasioni immobiliari grecia ivomec posologia altosone unguento !

cuba gioielli

funghi sotto le unghie dei piedi miglior prodotto micosi unghie miglior prodotto micosi unghie crema per pisellino chiuso crema per pisellino chiuso antimicotici nomi commerciali per il mal di denti cosa prendere investire a cuba oggi diuresix compresse Comprare colchicina 0 5 cuba gioielli vermi bianchi in casa vertiggini fluoxetina nome commerciale pidocchi rischio contagio epatite c shopping online basso costo farmaci eiaculazioni precoce elazor compresse

   

Posjetitelji:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas416
mod_vvisit_counterJu?er558
mod_vvisit_counterOvaj Tjedan416
mod_vvisit_counterProli Tjedan4683
mod_vvisit_counterOvaj Mjesec22865
mod_vvisit_counterProli Mjesec8645
mod_vvisit_counterUkupno261733

Trenutno na stranici: 5
Va IP: 54.80.26.116
,
Datum: Ruj 25, 2017