2015

PDFIspisE-mail

03.SIJE?NJA DAN OBRANE OP?INE POLI?NIK POLAGANJE VIJENACA U SUHOVARIMA I POLI?NIKU, SV. MISA ZADUNICA ZA SVE POGINULE BRANITELJE I CIVILE U DOMOVINSKOM RATU

08. SIJE?NJA PRESKONFERENCIJA BRANITELJSKIH UDRUGA ZADARSKE UPANIJE - ZDRUG PODRKA PREDSJEDNI?KOJ KANDIDATKINJI G?I. KOLINDI GRABAR KITAROVI?


14. SIJE?NJA SNIMANJE EMISIJE "LIJEPOM NAOM" U BENKOVCU


18. SIJE?NJA ERVENIK SIJE?ANJE NA UBIJENU ?ETVERO?LANU OBITELJ ?ENGI?- PLAGANJE VIJENACA NA OBITELJSKOJ GROBNICI ?ENGI?, SV. MISA ZADUNICA, POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU POKRAJ OBITELJSKE KU?E U KOJOJ SU ?ETNICI UBILI RODITELJE I DVOJE DJECE OD PET I JEDANAEST GODINA


21. SIJE?NJA OBILJEAVANJE OPERACIJE MASLENICA POLAGANJE VIJENACA NA SREDINJEM KRIU GRADSKO GROBLJE ZADAR, POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU 3. BOJNE 4. GARDIJSKE BRIGADE IMOTSKI SOKOLOVI. MIMOHOD POSTROJBI SUDIONICA OPERACIJE S RATNIM ZASTAVAMA, SV. MISA ZA DOMOVINU U CRKVI SV. IME, PROMOCIJA DOKUMENTARNE KNJIGE "OPERACIJA MASLENICA- SJE?ANJE SUDIONIKA" AUTORA TOMISLAVA ULJA I VLADIMIRA BRNADI?A/8 KNJIGA IZ SERIJE "REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT1990.- 1995.MEMOARSKO GRADIVO"U IZDANJU HMDCDR-a


21. SIJE?NJA" KONTINUITET VELIKO - SRPSKE AGRESIJE KAO UZROK DOMOVINSKOG RATA" - OSVRT RAVNATELJA HMDCDR ANTE NAZORA


22.SIJE?NJA POLAGANJE VIJENACA POGINULIM BRANITELJIMA U KAI?U I ISLAMU LATINSKOM
SVETA MISA ZA POGINULE HRVATSKE BRANITELJE U CRKVI SV. FRANE NA VELEBITU - PODPRAG
DEVET ?LANICA NAE UDRUGE PRIPREMILA HRANU ZA SVE NAZO?NE


23. SIJE?NJA POLAGANJE VIJENACA KOD SPOMEN OBILJEJA KRI ZA SVE POGINULE BRANITELJE U OPERACIJI MASLENICA 93.
IMENOVANJE ULICE U ZADRU POSVE?ENO 72. BOJNI VOJNE POLICIJE

23. SIJE?NJA PRIJEDLOG NAE UDRUGE TO DA SE UGRADI U NOVI ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA?


24. SIJE?NJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA

26. SIJE?NJA SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA ZADARSKE UPANIJE

06. VELJA?E SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA ZADARSKE UPANIJE

08. VELJA?E OBILJEAVANJE 22. OBLJETNICE STRADANJA MJETANA MEDVI?E- POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU I SVETA MISA ZADUNICA- ?ETNICI SU U MEDVI?I UBILI SEDAMNAEST CIVILA ZA ZLO?IN NITKO NIJE ODGOVARAO

12. VELJA?E U 2014. GODINI SMO SE DOPISOM OBRATILI GRADU ZAGREBU UREDU ZA BRANITELJE DA OD NADLENIH INSTITUCIJA ZATRAE POPIS POGINULIH CIVILA IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE (RJEENJA O OBITELJSKOJ INVALIDNINI ODNOSNO POLICIJSKO IZVJE?E O DOGA?AJU ILI MEDICINSKI NALAZ) KAKO BI POGINULI I UBIJENI CIVILI IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE BILI UPISANI NA SPOMENIK "GLAS HRVATSKE RTVE - ZID BOLI" NA MIROGOJU. DOSTAVILI SU NAM DOPIS DA ?E ONI OD NADLENIH INSTITUCIJA ZATRAITI POPIS SA RJEENJIMA.NA NJIHOV ZAHTJEV SMO IM DOSTAVILI POPIS POGINULIH CIVILA I NAZNA?ILI KOJI SU CIVILI UPISANI. NAALOST PONOVNO SU NAM DOSTAVILI DOPIS DA ONI NE?E OD NADLENIH INSTITUCIJA ZATRAITI NAVEDENO VE? LOPTICU PREBACUJU NA NAS.

12. VELJA?E IZBORNA SKUPTINA UDRUGE UDOVICA POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA ZADARSKE UPANIJE

13.VELJA?E SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA ZADARSKE UPANIJE

13. VELJA?E BIBINJE SJE?ANJE NA POGINULOG CIVILA U DOMOVINSKOM RATU MARIJANA INDIJU POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU

13. VELJA?E SASTANAK ZDRUGA -- UDRUGA PROIZALIH IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

14.VELJA?E NOVIGRAD OBILJEAVANJE POGIBIJE ?LANOVA HRM-a I DRUGE GARDIJSKE BRIGADE ZA VRIJEME AKCIJE MASLENICA - POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU HRM-a I DRUGE GARDIJSKE BRIGADE

20. VELJA?E DOSTAVILI SMO DOPIS PREDSTOJNIKU DRAVNE UPRAVE ZADARSKE UPANIJE ZA RJEAVANJE PROBLEMA- NAKNADNI UPIS NA SPOMENIK "GLAS HRVATSKE RTVE -ZID BOLI" NA MIROGOJU ZATRAILI SMO SASTANAK SA PREDSTOJNIKOM UREDA GOSP. IVOM GREGOVOM - ?EKAMO ODGOVOR

13. OUJKA SASTANAK ZDRUGA - UDRUGA PROIZALIH IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

14. OUJKA DAN SJE?ANJA NA HEROJA DOMOVINSKOG RATA BOJNIKA NENADA MATAKA - MEHU POLAGANJE VIJENACA I MOLITVA NA POSLJEDNJEM PO?IVALITU NENADA MATAKA - .MISA ZADUNICA U CRKVI SV. JOSIPA

18. OUJKA POVODOM 25. OBLJETNICE HDZ-a OTKRIVANJE SPOMENIKA FRANJI TU?MANU

20. OUJKA 22. OBLJETNICA POGIBIJE PRIPADNIKA 93. ZRAKOPLOVNE BAZE SV. MISA ZADUNICA I POLAGANJE VIJENACA NA MJESNOM GROBLJU U SUKOANU - POLAGANJE VIJENACA NA CENTRALNOM KRIU U KABRNJI

20. OUJKA 23. OBLJETNICA STRADANJA ESTERO NEDUNIH CIVILA I SJE?ANJE NA DANE MASOVNOG PROGONATVA HRVATSKOG STANOVNITVA UPE SMIL?I? TJEKOM DOMOVINSKOG RATA - POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU, PROCESIJA DO MJESNOG GROBLJA UZ MOLITVU ODRJEENJA I SV. MISA ZADUNICA U CRKVI PRIKAZANJA BDM- GOSPE OD ZDRAVLJA U SMIL?I?U - ZA OVAJ ZLO?IN NITKO NIJE ODGOVARAO

21. OUJKA ODBOJKAKI KLUB INVALIDA ZADAR I OTTOBOCK - RADIONICA UPOZNAVANJE SA PROTETIKOM I PREZENTACIJA SJEDE?E ODBOJKE

26. OUJKA DRUGA GODINJICA SMRTI BOE BELI?A POLAGANJE VIJENACA, PALJENJE SVIJE?A I MOLITVA

09. TRAVNJA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE.

14. TRAVNJA DAN OTVORENIH VRATA PREDAVANJE O FONDOVIMA EU ORGANIZATOR INFORMACIJSKI CENTAR EUROPE DIRECT ZADAR

16. TRAVNJA DANI ZADARSKE UPANIJE POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU U ZADRU I SVE?ANA SJEDNICA UPANIJSKE SKUPTINE

20. TRAVNJA SASTANAK ZDRUGA- UDRUGA PROIZALIH IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

23. TRAVNJA SASTANAK IZVRNOG I NADZORNOG ODBORA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

30.TRAVNJA REDOVNA IZVJETAJNA SKUPTINA I SEDAMNAESTA OBLJETNICA UDRUGE - SVETA MISA ZA POGINULE CIVILE , DJECU, UMRLE ?LANOVE I POGINULE BRANITELJE. USKLA?IVANJE STATUTA SA ZAKONOM O UDRUGAMA,IZBOR LIKVIDATORA, NOVA KATEGORIJA ?LANSTVA RTVE SEKSUALNOG NASILJA, FINANCIJSKO I RADNO IZVJE?E, ZAKON, SPOMENIK POGINULOJ DJECI, RAZNO, DOMJENAK I DRUENJE

01.SVIBNJA SASTANAK ZDRUGA - UDRUGA PROIZALIH IZ DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE- PROSVIJED U ZAGREBU 100% ZA HRVATSKU

02. SVIBNJA 36 ?LANOVA UDRUGE NAZO?NI NA SKUPU ZAJEDNITVA 100% ZA HRVATSKU. UDRUGA JE KONTAKTIRALA JEDNU OP?INU ZA FINANCIRANJE JEDNOG AUTOBUSA UPLATILI SU 5.000,00 KN. NA RA?UN UDRUGE KOJA ?E PLATITI AUTOPRIJEVOZNIKU PUNTA MIKA 5.000,00 KUNA. ZAHVALJUJEMO SE NA?ELNIKU OP?INE

08. SVIBNJA ZAHTJEV GRADU ZADRU UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM ZA URE?ENJE PROSTORA UDRUGE

09. SVIBNJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

14. SVIBNJA DONACIJA 100 kg JABUKA UDRUGE VETERANA ZADARSKE UPANIJE- PODJELJENO ?LANOVIMA UDRUGE

13. SVIBNJA PREDSTAVLJANJE KNJIGA "TU?MANOV ARHIV" I "HDZ OD OSNIVANJA DO PRVOG OP?EG SABORA"

13. SVIBNJA ZAHTJEV GRADU ZADRU - GRADSKOM VIJE?U ODBORU ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA DA SE U GRADU ZADRU IMENUJE ULICA CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

14. SVIBNJA ZAHTJEV GRADONA?ELNIKU GRADA BENKOVCA DA SE U GRADU BENKOVCU IMENUJE ULICA CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

18. SVIBNJA OTVARANJE ULICE POGINULOM HRVATSKOM BRANITELJU ANTI RUDANU

22. - 24. SVIBNJA 13. SUSRET SJE?ANJA NA POGINULU DJECU U DOMOVINSKOM RATU "MALI KRI - VELIKA RTVA" DVANAEST ?LANOVA UDRUGE OBILJEILO TUNO SJE?ANJE

POGLEDOM TU JE SKRIVEN U SJENCI GRANJA.... OSMJEHOM JO VIE U SVAKOJ KAPI TO RIJEKAMA TE?E..... TA PREKINUTA NIT I VJE?NO ZAPAM?EN KRIK.... U SVAKOM DJELI?U NEBA I ZELENILU TRAVKI SPAVA LJUBAV NEPROIVLJENA, NEZABORAVLJENA..... LJUBAV PREMA TEBI KOJEG NEMA... ATU SI..... U SVITANJU DANA , U KAPLJICI KIE U ZRAKAMA SUNCA.... IVI KAO LJUBAV KAO SJE?ANJE.... SRCU BLIZU..... ZABORAVU DALEKO...... IVANA MARINOVI?

29. SVIBNJA ZDRUG BRANITELJSKIH UDRUGA ZADARSKE UPANIJE ISPRED MUP-a ZADAR PRO?ITAN PROGLAS POVODOM SITUACIJE NA MARKOVOM TRGU

02.LIPNJA GRADSKO VIJE?E GRADA BENKOVCA JEDNOGLASNO DONIJELO ODLUKU DA SE IZ PODRU?JA NJEGOVANJA I O?UVANJA DIGNITETA DOMOVINSKOG RATA UDRUZI HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE DODJELJUJE NAGRADA GRADA BENKOVCA 11. LIPNJA NA DAN GRADA NA SVE?ANOJ SIJEDNICI GRADA BENKOVCA

05. - 07. LIPNJA DESET ?LANOVA UDRUGE SUDJELOVALO JE NA HODO?A?U U SARAJEVU - PAPA FRANJO

11. LIPNJA DAN GRADA BENKOVCA POLAGANJE VIJENACA, SVE?ANA SJEDNICA GRADSKOG VIJE?A GRADA BENKOVCA NA KOJOJ JE UDRUZI HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA URU?ENA NAGRADA ZA ZNA?AJAN DOPRINOS U BORBI ZA OSTVARIVANJE PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA dOMOVINSKOG RATA, ZA NJEGOVANJE I O?UVANJE DIGNITETA DOMOVINSKOG RATA

12. LIPNJA RODALJICE 23. GODINJICA POGUBLJENJA NEDUNIH CIVILA POLAGANJE VIJENACA I MOLITVA

18. LIPNJA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

19. LIPNJA ZADAR EDUKATIVNO SAVJETOVANJE ZA PREDSJEDNIKE I ZASTUPNIKE UDRUGA - ZAKONITOST POSLOVANJA UDRUGA

19. LIPNJA PREDSTAVLJANJE ROMANA "MEDALJON" AUTORICE ANITE MARTINAC

20. LIPNJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

27. LIPNJA OBILJEAVANJE 24. OBLJETNICE 112. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE ZADAR

27. LIPNJA ZAGREB IZVJETAJNI SABOR ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE - EST DELEGATA IZ NAE UDRUGE SUDJELOVALO NA IZVJETAJNOM SABORU

30. LIPNJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

30. LIPNJA PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE KOLINDA GRABAR- KITAROVI? PRIMILA JE IZASLANSTVO ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE. PRILIKOM SUSRETA RAZGOVARALO SE O POLOAJU CIVILNIH STRADALNIKA RATA TE O PRAVIMA - ZAKON KOJI BI NAKON 20 GODINA TREBALA BITI REGULIRANA. NAA PREDSJEDNICA LJUBICA KRCI? JE GOVORILA O DISKRIMINACIJI CIVILNIH STRADALNIKA POZVALA NA ZAJEDNITVO SVIH BRANITELJSKIH UDRUGA TE ZAMOLILA PREDSJEDNICU DA NE DOZVOLI DALJNJU DISKRIMINACIJU CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

01. SRPNJA GODINJICA OSNIVANJA UDRUGE VOJNE POLICIJE POLAGANJE VIJENACA POGINULIM PRIPADNICIMA VOJNE POLICIJE

22. SRPNJA OTKRIVANJE KRIA NA MJESTU MASOVNE GROBNICE , LOKALITET JAMA SMILJEVKA NA PODRU?JU NASELJA ERAVA POLAGANJE VIJENACA I BLAGOSLOV KRIA

27. SRPNJA GODINJICA OSNIVANJA 7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE ZADAR POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU POGINULIM BRANITELJIMA PRIPADNICIMA 7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE I SVETA MISA ZADUNICA

31. SRPNJA DAN OP?INE PAKOTANE POLAGANJE VIJENACA POGINULIM BRANITELJIMA NA SPOMEN OBILJEJU U MIRANJIMA DONJIM SV. MISA U CRKVI SV. NEDILJICE U VRANI OTVARANJE MAKOVI?A HANA I SVE?ANA SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE PAKOTANE U MAKOVI?A HANU

04. KOLOVOZA POLAGANJE VIJENACA SVIM POGINULIM U DOMOVINSKOM RATU POVODOM "OLUJE" DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DANA HRVATSKIH BRANITELJA

05. KOLOVOZA UDRUGA JE OBILJEILA U KNINU DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA - OLUJA

07. KOLOVOZA SVE?ANO OTVARANJE BISTE NA RIVI U DOBROPOLJANI I SV. MISA ZADUNICA ZA POK. NIKICU TOMASOVA U CRKVI SV. TOME

28. KOLOVOZA DAN OP?INE POLI?NIK OTKRIVANJE ORDINACIJE OP?E OBITELJSKE MEDICINE U MURVICI, POLAGANJE VIJENACA POGINULIM BRANITELJIMA NA CENTRALNOM KRIU U POLI?NIKU I SVE?ANA SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE POLI?NIK

30. KOLOVOZA PAKRAC TRINAEST ?LANOVA UDRUGE ( OBITELJI NESTALIH BRANITELJA I CIVILA ) SUDJELOVALO JE NA OBILJEAVANJU ME?UNARODNI DAN NESTALIH OSOBA - LOGOR BU?JE ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM, UBIJENIM I NESTALIM BRANITELJIMA I CIVILIMA POLAGANJEM VIJENACA I SVIJE?A, -RIMOKATOLI?KO GROBLJE PAKRAC ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM, UBIJENIM I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA I CIVILIMA POLAGANJEM VIJENACA I SVIJE?A -CRKVA UZNESENJA BLAENE DJEVICE MARIJE - PRIGODNO EUHARISTIJSKO SLAVLJE I PRIGODNI PROGRAM

05. RUJNA OP?INA JASENICE SVE?ANO OTKRIVANJE SPOMENIKA ZVONKA BUI?A

09. RUJNA RADNI SASTANAK U VIJE?NICI GRADA ZADRA - DOGOVOR O OBILJEAVANJU DANA OBRANE GRADA ZADRA JEDNOG OD NAJZNA?AJNIJIH DATUMA U POVIJESTI NAEG GRADA

12. RUJNA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

20. - 23. RUJNA DEVET ?LANOVA UDRUGE SUDJELOVALO JE U SELCU NA KREATIVNO- SPORTSKOM SUSRETU CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE. NA AKTUALNOM SATU SUDJELOVAO JE MINISTAR BRANITELJA PREDRAG MATI? KOJI NAS JE IZVJESTIO O ZAKONU O CIVILNIM STRADALNICIMA. ZAKON ?E BITI GOTOV ALI GA TREBA DONJETI NOVA VLADA. NAA PREDSJEDNICA LJUBICA KRCI? JE KRITIZIRALA MINISTRA KOJI JE OBE?AO PRIMJENU ZAKONA 2014. GODINE KOJI NIJE VIDIO SVJETLO DANA NI 2015. GODINE. SPOMENIK POGINULOJ DJECI U DOMOVINSKOM RATU - MINISTAR JE OBE?AO DA ?E BITI OTKRIVEN U 2015. GODINI.

27. RUJNA VUKI? POLAGANJE VIJENACA KOD CENTRALNOG KRIA ISPRED UPNE CRKVE SV. MIHOVILA ZA SVE POGINULE HRVATSKE BRANITELJE I CIVILNE RTVE U VUKI?U

28.RUJNA 24. OBLJETNICA OSNUTKA OTO?KOG BATALJUNA POLAGANJE VIJENACA GRADSKO GROBLJE, OTVARANJE SPOMENIKA POGINULOM BRANITELJU DRAGANU PARU NA MJESTU POGIBIJE MARUNE - VELEBIT

29. RUJNA DAN POLICIJE POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU POGINULIM HRVATSKIM BRANITELJIMA I SVETA MISA ZADUNICA

29. RUJNA SASTANAK BRANITELJSKIH UDRUGA U GRADSKOJ UPRAVI SA DOGRADONA?ELNIKOM ZVONIMIROM VRAN?I?EM POVODOM OBILJEAVANJA DANA OBRANE GRADA ZADRA

01. LISTOPADA PROMOCIJA KNJIGE "KRHOTINE DJETINSTVA"

02. LISTOPADA OTVORENJE ZBIRKE KNJIGA O DOMOVINSKOM RATU

04. LISTOPADA UDRUGA JE SUDJELOVALA NA 23. HODO?A?U HRVATSKE VOJSKE, POLICIJE I BRANITELJA U SVETITU MAJKE BOJE BISTRI?KE U MARIJI BISTRICI

04. LISTOPADA UDRUGA JE SUDJELOVALA NA SPOMEN HODNJI 1. LINIJOM OBRANE GRADA ZADRA (13 KM) BOKANJAC - DRA?EVAC- PLO?A. NA TRGU SVETOG IMUNA I TADIJE NA BOKANJCU PREDSJEDNICA UDRUGE JE PRO?ITALA IMENA POGINULIH CIVILA U DOMOVINSKOM RATU NA PODRU?JU GRADA ZADRA. NA SPOMEN OBILJEJU POGINULIH CIVILA UDRUGA JE POLOILA RUU I ZAPALILA SVIJE?U. NAKON DOMJENKA SMO U BUNKERU NA PLO?I RAZGLEDALI IZLOBU SLIKA BRANITELJA I IVOT PLO?ANA U BUNKERU ZA VRIJEME GRANATIRANJA

06. LISTOPADA POVODOM DANA OBRANE GRADA ZADRA UDRUGA JE SUDJELOVALA NA POLAGANJU VIJENACA GRADSKO GROBLJE ZADAR, ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM BRANITELJIMA PRIPADNICIMA 3. IMOTAKE BOJNE, ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM BRANITELJIMA NA DRA?EVCU, SVETA MISA NA DRA?EVCU I SVE?ANA AKADEMIJA ISPRED TENKA NA DRA?EVCU

06. LISTOPADA UPORNO?U PREDSJEDNICE GRAD ZADAR OD DANAS URE?UJE PROSTOR UDRUGE OVIM PUTEM IM SE ZAHVALJUJEMO

07. LISTOPADA POVODOM DANA NEOVISNOSTI POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU GRADA ZADRA

07. LISTOPADA KIPARSKA IZLOBA "VIJETAR IZ DUE"

08. LISTOPADA BENKOVAC UDRUGA JE POVODOM DANA NEOVISNOSTI POLOILA VIJENAC NA CENTRALNOM KRIU POGINULIM BRANITELJIMA I CIVILIMA

08. LISTOPADA OTKRIVANJE SPOMENIKA POGINULOM BRANITELJU BOIDARU BAI?U U RADAINOVCIMA

13. LISTOPADA PROMOCIJA KNJIGE "MOJA RIJEKA SUZA"

14. LISTOPADA SASTANAK SA UDRUGOM DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE POVODOM 20. DRAVNOG PORTSKOG NATJECANJA ?LANICE NAE UDRUGE ?E NA POTRSKIM TERENIMA DIJELITI HRANU TAKMI?ARIMA

15. LISTOPADA 25. GODINJICA OSNUTKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE "POSKOCI" POLAGANJE VIJENACA I SVE?ANA AKADEMIJA

17. LISTOPADA 20. DRAVNO PORTSKO NATJECANJE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE U ZADRU- SVE?ANI MIMOHOD, SVE?ANO OTVARANJE, OD 12:00 DO 17:30 ?LANICE NAE UDRUGE SU DJELILE HRANU NATJECATELJIMA U 19:00 SATI SUDJELOVALE SMO NA PROGLAENJU POBJEDNIKA I NA SVE?ANOJ VE?ERI

19. LISTOPADA DAN OP?INE KABRNJA - POLAGANJE VIJENACA NA CENTRALNOM KRIU GROBLJE SV. LUKE, PREDSTAVLJANJE PRJEKTA SPOMEN OBILJEJA NA LOKACIJI RAOVLJEVA GLAVICA, SVE?ANA SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE KABRNJA

20. LISTOPADA POVODOM 20. DRAVNOG PORTSKOG NATJECANJA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE DODJELJENA NAM JE ZAHVALNICA ZA ORGANIZACIJU

21. LISTOPADA PROJEKCIJA DOKUMENTARNOG FILMA "NEPRIJATELJ NARODA"

23. LISTOPADA SJE?ANJE NA OBITELJ BAKOVI? - DJECA ANTE, MARIJA I OTAC IVAN MOMIR

29. LISTOPADA SASTANAK U OSNOVNOJ KOLI ZADARSKI OTOCI ZADAR - ORGANIZACIJA OBILJEAVANJA DANA STRADANJA KABRNJE I VUKOVARA - MIMOHOD SVJETLOSTI SJE?ANJA DA SE NE ZABORAVI

30. LISTOPADA ZA ORGANIZACIJU 20. PORTSKIH IGARA DRAGOVOLJACA VETERANA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE DODJELJENA NAM JE ZAHVALNICA

01. STUDENOG POVODOM OBILJEAVANJA BLAGDANA SVIH SVETIH POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU ZADAR

02. STUDENOG POVODOM DUNOG DANA POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU BENKOVAC

05. STUDENOG DRUGI SASTANAK U OSNOVNOJ KOLI ZADARSKI OTOCI ZADAR - PROTOKOL ORGANIZACIJE OBILJEAVANJA DANA STRADANJA KABRNJE I VUKOVARA - MIMOHOD SVJETLOSTI SJE?ANJA DA SE NE ZABORAVI NAA UDRUGA ?E DONJETI DVADESET SVIJE?A

06. STUDENOG NATJE?AJ GRAD BENKOVAC

14.STUDENOG SASTANAK ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE U ZAGREBU

16. STUDENI SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

17. STUDENOG PALJENJE SVIJE?A U KABRNJI

18. STUDENOG DAN OBILJEAVANJA 24. OBLJETNICE STRADANJA KABRNJE - HODNJA KORAK PO KORAK DO MASOVNE GROBNICE ZAJEDNI?KI VIJENAC U IME SVIH IZASLANSTAVA POLOILA JE U IME ZAJEDNICE UDRUGA LJUBICA KRCI? I MARIJA VRAI?- SVETA MISA, SREDINJI KOMEMORATIVNI SKUP, KORAK PO KORAK HODNJA DO SPOMEN OBILJEJA NA MJESNOM GROBLJU SV. LUKE , POLAGANJE VIJENACA MNOGOBROJNIH IZASLANSTAVA I UDRUGA - OSAM ?LANOVA ZAGREBABA?KE UDRUGE SU ZAJEDNO SA NAMA OBILJEILI SJE?ANJE NA STRADANJE KABRNJE

18. STUDENOG MIMOHOD SVJETLOSTI I SJE?ANJA VUKOVAR - KABRNJA NAA UDRUGA JE ZAPALILA 20 SVIJE?A NA NARODNOM TRGU U SPOMEN NA RTVE VUKOVARA I KABRNJE SUDJELOVALI SMO NA MIMOHODU NARODNI TRG - VUKOVARSKA ULICA I PRIGODNI PROGRAM

19. STUDENOG 24. GODINJICA STRADANJA U NADINU SV. MISA ZADUNICA ZA POGINULE BRANITELJE I CIVILE, PRIGODNI PROGRAM I POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU

20. STUDENOG PROJEKCIJA FILMA PRIDRAGA RATNA SJE?ANJA LUKE KLAPANA LJUBICA KRCI? JE ZAHVALILA GOSP. LUKI KLAPANU , POZDRAVILA SVE NAZO?NE I IZNJELA PODATKE O STRADALIM CIVILIMA U ZADARSKOJ UPANIJI

24. STUDENOG DAN GRADA ZADRA POLAGANJE VIJENACA NA CENTRALNIM KRIU I SVE?ANA SJEDNICA GRADSKOG VIJE?A GRADA ZADRA

02. PROSINCA OBILJEAVANJE GODINJICE STRADANJA MJETANA OPOTA POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU

12. PROSINCA IZLOBA RADOVA KAO I ODABRANI SPOMENIK POGINULIM BRANITELJIMA

14. PROSINCA PREDSTAVLJANJE KRAPINGA KOJI ?E SE ODRATI 05. - 06. OUJKA 2016. GODINE U TKONU I PAMANU KRAPING JE I HUMANITARNOG KARAKTERA. OP?INA TKON JE PREPOZNALA NAU URUGU SREDSTAVA ?E SE DODJELITI ZA POTREBE UDRUGE. DVADESET ?LANOVA UDRUGE ?E SUDJELOVATI NA KRAPINGU I SAJMU OTO?KIH I SEOSKIH RAZNIH PROIZVODA. PREZENTACIJA I TISKOVNA KONFERENCIJA ODRANA U VJE?NICI ZADARSKE UPANIJE

18.PROSINCA SJE?ANJE NA POGINULE MJETANE JASENICA SVETA MISA ZADUNICA U CRKVI SV. JERONIMA U JASENICAMA, POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU - KAPELICA NA VELEBITU

19. PROSINCA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA I 20. GODINJICA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

20. PROSINCA 24. GODINJICA STRADANJA CIVILA U BRUKOJ POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU U MARINOVI?IMA I SVETA MISA ZADUNICA U BRUKOJ

21. PROSINCA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA ZADARSKE UPANIJE

22.PROSINCA GODINJICA STRADANJA HRVATSKIH BRANITELJA 112 BRIGADE U PRISTEGU POLAGANJE VIJENACA I MOLITVA NA SPOMEN OBILJEJU

22. PROSINCA ZADARSKI LIST NAJULOV 2015. PROGLAENJE NAJUSPJENIJIH RIBOLOVACA ZADRA I ZADARSKE UPANIJE

22. PROSINCA DODJELA PRIZNANJA ?LANU UDRUGE I DONATORU

23. PROSINCA 26. OBLJETNICA OSNIVANJA HDZ-a

31. PROSINCA PRIDRAGA SIJE?ANJE NA POGINULE BRANITELJE I CIVILE (MJETANI PRIDRAGE) POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU I SV. MISA ZADUNICA

wartec pris

symptomer p klamydia hur fungerar killar spring mask bra medicin mot ngest antibiotika fr urinvgsinfektion typ 2 diabetes behandling Kpa Kamagra Effervescent p ntet sverige wartec pris slimex online medicin mot knssjukdomar blskatarr symtom terkommande svampinfektioner i underlivet springmask hos spdbarn

finnar p armarna

behandling diabetes hjlp mot fr tidig sdesavgng alkohol hjrtklappning urinvgsinfektion efter antibiotika njurfunktion blodtryckssnkande kost Kpa Hydrea p ntet sverige herpes lppar recept apotek . Bestlla Astelin p ntet finnar p armarna Kpa FML Forte p ntet sverige anabola kur betablockerare ngest naturliga betablockerare ftt klamydia bst mot hravfall Kpa Isoniazid p ntet alkohol panodil .

adhd behandling

hur fungerar antibiotika champis tabletter Bestlla Diclofenac p ntet heracillin hur lnge kan man ta voltaren doxyferm Kpa Lexapro online Kpa Claritin p apoteket . Kpa Deltasone p ntet adhd behandling utsttning av mirtazapin hgt blodtryck trots medicinering vrdcentralen dalby ont efter kortisoninjektion axel munherpes barn alkohol hjrtklappning antibiotika mot uvi .

herpesblsor p fingrarna

neuralgisk skinoren resultat adhd humrsvngningar antibiotika finnar Kpa Cialis Jelly p ntet sverige bli av med akne snabbt . Kpa metamina herpesblsor p fingrarna medel mot urinvgsinfektion Kpa Extra Super Viagra p apoteket gravid pco saw palmetto biverkningar allt om abort .

ver intestin

subites abordable achat spedra en ligne activir prix douleur monte de lait antibiotique naxy echographie vesico prostatique ? Neuropathie diabtique priphrique traitement ver intestin antibiotique classe spedra 100mg antihypertenseurs centraux medicaments pour maigrir livraison pharmacie alopecie femme ?

antibiotique pdf

solupred 20 mg et grossesse dent grisatre mal aux pieds que faire venlafaxine tube creme pilule aide minceur comment prendre clomid 50mg raction allergique antibiotique amoxicilline . Acheter Bupropion en ligne Canada antibiotique pdf crme zovirax achat de steroide anabolisant quel antibiotique pour otite adulte homeopathie pour arreter la montee de lait voltarene gel medicament pour perdre de la graisse helminthes .

la gabapentine

voltarene anti inflammatoire ketoderm shampoing prix comment soigner chlamydia prix doxycycline effet secondaire ventoline clamoxyl et alcool shampoing sant . Mdicaments maigrir la gabapentine acn inflammatoire acn grossesse crisedegoutte fr allaitement maternel se dbarrasser des oxyures les douleurs neuropathiques .

ordonnance mdicale maroc

du sel sur la peau online medicament pour perdre de la graisse prix ketoderm oxyures adultes medicament cortancyl douleurs dans les jambes la nuit valtrex zona nupentin 300 mg Pharmacie en ligne france viagra ordonnance mdicale maroc flagyl 500 medicament donormyl generique du spasfon antidpresseurs isrs repousse cheveux calvitie fatigue et seroplex effet secondaire du cialis

levitra 10 mg original kaufen

einnistung wann einnistung wann einnistung wann einnistung wann einnistung wann einnistung wann einnistung wann wellbutrin xr 300 mg nebenwirkungen ! Neurontin online bestellen wien levitra 10 mg original kaufen methotrexat dosierung krebs neurontin generisches konstrukt clindamycin online bestellen 600 lexapro classification mineralstoff zink 4 hydroxy propranolol glucuronide 5 mg prednisolon !

harnwegsinfekt symptome frau

nebenwirkungen von chloramphenicol nebenwirkungen von chloramphenicol nebenwirkungen von chloramphenicol nebenwirkungen von chloramphenicol nebenwirkungen von chloramphenicol nebenwirkungen von chloramphenicol ! Cafergot tabletten online kaufen erfahrungen harnwegsinfekt symptome frau voltaren tabletten 25 mg wallis simpson propecia pillen kaufen ohne rezept aciclovir tabletten online kaufen ohne rezept vermox kein rezept !

kamagra pillen kaufen berlin

cialis sublingual nebenwirkungen cialis sublingual nebenwirkungen cialis sublingual nebenwirkungen um lisinopril kalium um lisinopril kalium um lisinopril kalium um lisinopril kalium Phenergan pillen online kaufen deutschland kamagra pillen kaufen berlin prednisolon pillen online kaufen rezept kamagra oral jelly 5 sachets metformin generika lexapro online bestellen 9x13 um metformin gewichtszunahme lithium autobatterie kaufen

viagra kaufen nachnahme

potenzmittel viagra nebenwirkungen potenzmittel viagra nebenwirkungen potenzmittel viagra nebenwirkungen potenzmittel viagra nebenwirkungen potenzmittel viagra nebenwirkungen potenzmittel viagra nebenwirkungen . Alli ditpille kaufen viagra kaufen nachnahme viagra generika ohne rezept deutschland aufgeblaehter bauch colchicin homopathisch um neurontin rls billige levaquin 750 .

remede oxyure

erysol gel viagra pour femme bactrim indications perte de lait apres accouchement effexor 37 acheter accutane Acheter Metoclopramide en france remede oxyure atenor 100mg seroplex 10 mg effet secondaire prix des drogues alcool inhibition antihistaminiques h1

procuta avant apres

clamoxyl prix clamoxyl prix clamoxyl prix xenical 120 mg xenical 120 mg xenical 120 mg medicament contre le paludisme prix cannaweed germination ? Acheter Hyaluronic Acid sans ordonnance procuta avant apres generique amoxicilline depression et seroplex brufen suspension pediatrique diabte nerveux arreter monte lait naturellement oroken et angine remede goutte ?

maladie pif

antidepresseur effet secondaire liste noire des mdicaments dangereux stopper l allaitement creme au retinol pur flagyle zovirax crme veratran pour dormir alli achat en ligne asthme ventoline inefficace ? Acheter Allegra en ligne Belgique maladie pif enlever les ovaires tiagam acheter orlistat sandoz 120 mg prix sildenafil gabapentine 600 mg viagra test acheter cortisone voltarne crme ?

mdicaments dangereux liste

les mdicaments antibiotiques cachet amincissant cachet amincissant neurontin 100 neurontin 100 tolexine 50 mg produit pour bander en pharmacie remde herps . Pharmacie en ligne france pas cher mdicaments dangereux liste produit minceur efficace en pharmacie l accutane spironolactone 50 mg flagyle cialis effet azithromycine 500mg cphalosporines .

creme con perossido di benzoile

funghi piedi unghie crema per le verruche elenco grossisti farmaceutici elenco grossisti farmaceutici toradol gocce perdite da impianto abbondanti rosso vivo zovirax pomata . Prezzo viagra in thailandia creme con perossido di benzoile cistite fosfomicina deficit attenzione iperattivit verme ossiuri anti diarrea principio attivo rocefin micosi unghia piede farmaci .

prodotti per funghi unghie

lavorare cuba senna lassativo 5 giorni di ritardo e perdite bianche 5 giorni di ritardo e perdite bianche finasteride 1 mg generico finasteride 1 mg generico aspirina 75 mg aspirina 75 mg Ranitidina cane prezzo prodotti per funghi unghie normix cp erbolario crema viso acido ialuronico zimox e pillola cerotto alzheimer esami epatite c verruche terapia herpes zoster bambini

acquisto viagra online

parafarmacia online spedizione gratuita parafarmacia online spedizione gratuita dufaston e gravidanza dufaston e gravidanza dufaston e gravidanza importazione farmaci dall estero . Lasix 20 mg tablet acquisto viagra online perdere 20 kg in 3 mesi shampoo al catrame vegetale unghie dei piedi malattie tenere 660 2015 esercizi per ingrossare il pene .

epatite b acuta guarigione

exinef 60 mg allungare il pene chirurgicamente allungare il pene chirurgicamente clody fiale prezzo clody fiale prezzo sertaderm crema sertaderm crema nausea e reflusso gastrico ! Effexor xr 150 mg capsule epatite b acuta guarigione finasteride 1 mg generico curare emorroidi esterne giorni pi fertili trexane tretinoina prezzo cistite medicine senza ricetta cipralex compresse prezzo !

Posjetitelji:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas416
mod_vvisit_counterJu?er558
mod_vvisit_counterOvaj Tjedan416
mod_vvisit_counterProli Tjedan4683
mod_vvisit_counterOvaj Mjesec22865
mod_vvisit_counterProli Mjesec8645
mod_vvisit_counterUkupno261733

Trenutno na stranici: 3
Va IP: 54.80.26.116
,
Datum: Ruj 25, 2017