AKTIVNOSTI 2014

PDFIspisE-mail

03. SIJE?NJA DAN OBRANE OP?INE POLI?NIK - POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU POGINULIM BRANITELJIMA I CIVILIMA U SUHOVARIMA I POLI?NIKU, SVETA MISA ZADUNICA U CRKVI SV. NIKOLE U POLI?NIKU

15. SIJE?NJA PREDSTAVLJANJE KNJIGE SLU?AJ PERKOVI?: SPAAVANJE ZLO?INA?KE BUDU?NOSTI

16. SIJE?NJA SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA

18. SIJE?NJA POVODOM OBILJEAVANJA 21. GODINJICE STRADANJA ?ETVERO?LANE OBITELJI ?ENGI? IZ ERVENIKA POLAGANJE VIJENACA I ODAVANJE PO?ASTI NA OBITELJSKOJ GROBNICI I SPOMEN PLO?I ISPRED OBITELJSKE KU?E GDJE JE OBITELJ UBIJENA?ETNICI SU UBILI DVOJE DJECE I RODITELJE OVAJ ZLO?IN JE PO?INILO 7 MONSTRUMA OD KOJIH SE SAMO 1 NALAZI U PRITVORU

18. SIJE?NJA RADIO KNIN HRVATSKI RADIO UKIDANJE OPSKRBNINE I PRIPOMO? U KU?I

19. SIJE?NJA POVODOM AKCIJE MASLENICA HODNJA KORACIMA NADE U ISTINU ZELENI HRAST- KAI?-PALJUV- PRIDRAGA

19. SIJE?NJA SVETA MISA U UPNOJ CRKVI U MURVICI ZA POGINULE BRANITELJE I CIVILE, OTKRIVANJE SPOMEN PLO?E POGINULIM BRANITELJIMA I CIVILNIM RTVAMA, POLAGANJE VIJENACA I MOLITVA POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU U ISLAMU LATINSKOM POLAGANJE VIJENACA U SLIVNICI GORNJOJ POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN PLO?U POSTROJBAMA HRM I DODJELA ODLI?JA PRIPADNICIMA DIVIZIONA POMORSKIHI KOPNENIH DIVERZANATA HRM U POSEDARJU

20. SIJE?NJA BEDEM LJUBAVI PROMOCIJA KNJIGE "PRSTEN MIRA I MAJ?INSKE LJUBAVI"

21. SIJE?NJA POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU U ZADRU, POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJE 3. BOJNE 4. GARDIJSKE BRIGADE IMOTSKI SOKOLOVI MIMOHOD POSTROJBI SUDIONIKA OPERACIJE S RATNIM ZASTAVAMA SVETA MISA U CRKVI SVETOG IME IZLAGANJE RAVNATELJA HRVATSKOG MEMORIJALNOG- DOKUMENTACIJSKOG CENTRA ZADARSKO PODRU?JE U PLANOVIMA VELIKOSRPSKOG PROJEKTA 1990- IH

22. SIJE?NJA POLAGANJE VIJENACA U KAI?U I ISLAMU LATINSKOM SVETA MISA U CRKVI SVETOG FRANE U POTPRAGU NA VELEBITU ?LANOVI NAE UDRUGE PODJELILI HRANU SVIM NAZO?NIM

23. SIJE?NJA DOCUMENTA SASTANAK PRUATELJA PSIHOSOCIJALNIH USLUGA CIVILNIM STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

25. SIJE?NJA OTKRIVANJE SPOMENIKA- KRIA ZA POGINULE HRVATSKE BRANITELJE U VRO "MASLENICA- 93"SA SJEVERNE STRANE MASLENI?KOG MOSTA - POLAGANJE VIJENACA SVETA MISA, CRKVA SVETOG JEROLIMA U JASENICAMA

25. SIJE?NJA SLOBODNA DALMACIJA UKIDANJE OPSKRBNINA I PRIPOMO? U KU?I

27. SIJE?NJA SVETA MISA U UPI UZNESENJA BDM U KABRNJISJE?ANJE NA POGINULE BRANITELJE I PRIGODNI PROGRAM

29. SIJE?NJA ZADARSKI LIST UKIDANJE OPSKRBNINE I PRIPOMO? U KU?I

31. SIJE?NJA NO? OTVORENIH VRATA U VOJARNI ZEMUNIK I NO? MUZEJA U ZADRU

03 VELJA?E SASTANAK ODBORA ZA IZGRADNJU SPOMENIKA

08. VELJA?E SASTANAK ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE U ZAGREBU

09. VELJA?E POVODOM OBILJEAVANJA 21. GODINJCE STRADAVANJA MJETANA MEDVI?E POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU, SVETA MISA ZADUNICA U CRKVI UZNESENJA BDM U MEDVI?I ?ETNICI SU TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA UBILI 18 NEDUNIH CIVILA - ZA OVAJ ZLO?IN NITKO NIJE ODGOVARAO

13. VELJA?E SASTANAK STOERA ZA OBRANU VUKOVARA - PODJELA ZAHVALNICA STOERA ZA PRIKUPLJANJE POTPISA ZA REFERENDUM, IZGRADNJA SPOMENIRA U ZADRU

13. VELJA?E UDRUGA I ?LANOVI UDRUGE KOJI SU PRIKUPLJALI POTPISE ZA REFERENDUM DOBILI SU OD STOERA ZAHVALNICE

18. VELJA?E POSJET BOLESNOM ?LANU NAE UDRUGE

19. VELJA?E OSNIVA?KA SKUPTINA UDRUGE SEDME DOMOBRANSKE PUKOVNIJE

20. VELJA?E PROMOCIJA KNJIGE PROFESORA DR. SC. ANDRIJE HEBRANGA ZLO?IN NAD CIVILIMA U SRPSKO- CRNOGORSKOJ AGRESIJI NA REPUBLIKU HRVATSKU

21. VELJA?E SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE

25. VELJA?E SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA (9)

25. VELJA?E SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA (9) SA GRADONA?ELNIKOM GRADA ZADRA BOIDAROM KALMETOM

26. SASTANAK ODBORA ZA IZGRADNJU SPOMENIKA U GRADU ZADRU

26. VELJA?E POTPORA HRVATSKIM LIJE?NICIMA - HRVATSKI LIJE?NICI HEROJI U RATU- DRUTVENA SAVJEST U MIRU

28. VELJA?E SAJAM BRANITELJSKIH ZADRUGA U ZADRU

07. OUJKA SASTANAK ODBORA ZA IZGRADNJU SPOMENIKA U ZADRU

13. OUJKA SASTANAK NADZORNOG ODBORA UDRUGE

14. OUJKA 21. GODINJICA POGIBIJE BOJNIKA NENADA MATAKA

19. OUJKA OBILJEAVANJE 22.OBLJETNICE STRADANJA MJETANA SMIL?I?, SJE?ANJE NA DANE MASOVNOG PROGONSTVA STANOVNITVA UPE TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA - POLAGANJE VIJENACA KOD SPOMENIKA RTAVA DOMOVINSKOG RATA, PROCESIJA DO MJESNOG GROBLJA UZ MOLITVU ODRJEENJA I SVETA MISA ZADUNICA U CRKVI PRIKAZANJA BDM- GOSPE OD ZDRAVLJA U SMIL?I?U - ZA ZLO?IN NAD ITELJIMA SMIL?I?A NITKO NIJE ODGOVARAO

20. OUJKA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE

21. OUJKA OBILJEAVANJE 21. OBLJETNICE POGIBIJE PRIPADNIKA 93. ZRAKOPLOVNE BAZE I 7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE POGINULIH U KABRNJI - SVETA MISA ZADUNICA ZA POGINULE BRANITELJE U SUKOANU, POLAGANJE VIJENACA KOD SREDINJEG KRIA NA MJESNOM GROBLJU SUKOAN- DEBELJAK I ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM BRANITELJIMA NA GROBLJU U KABRNJI.

22. OUJKA DAN OTVORENIH VRATA U VOJARNI ZEMUNIK

26. OUJKA DAN SJE?ANJA NA BOU BELI?A

26. OUJKA IZBORNA SKUPTINA UDRUGE HBOPTSP-a

27. OUJKA 4. IZBORNA SKUPTINA I 16.GODINJICA UDRUGE - SVETA MISA ZADUNICA ZA SVE POGINULE CIVILE I BRANITELJE U DOMOVINSKOM RATU. ZA PREDSJEDNICU UDRUGE PONOVNO JE JEDNOGLASNO IZABRANA LJUBICA KRCI?, ZA DOPREDSJEDNICU ANA KRAJI?, ZA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA HRVOJE VRKI? ZA IZVRNI ODBOR LJUBICA KRCI?, ANA KRAJI?, MARIJA MARASOVI?, EUGENIJA ?ULINA, HINKO BRANDEJZ, MARIJA BULI? I HRVOJE OTRI?, ZA ?LANA IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUHA RH LJUBICA KRCI? I ZA ?LANA NADZORNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA RH MARIJA MARASOVI? - VELIKI BROJ ?LANOVA JE BIO NAZO?AN NA SKUPTINI KAO I NA SV. MISI - NAKON SKUPTINE PRIREDILI SMO DOMJENAK ZA SVE NAZO?NE GOSTE I ?LANOVE UDRUGE. NA SKUPTINU SU SE ODAZVALE MNOGOBROJNE UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA, MEDIJI I PREDSTAVNICI VLASTI KOJI SU ?ESTITALI NA IZBORU I POHVALILI RAD UDRUGE.

29. OUJKA KRINI PUT MLADIH U KORIZMI- CRKVA SVETOG FRANE NA PODPRAGU - CRKVE SVETOG ROKA

30. OUJKA POVODOM SJE?ANJA NA BOU BELI?A MALONOGOMETNI TURNIR I STRELJATVO

01. TRAVNJA SASTANAK STOERA ZA OBRANU VUKOVARA SASTANKU SU NAZO?ILI I PREDSTAVNICI STOERA IZ VUKOVARA - SMJERNICE ZA BUDU?E AKTIVNOSTI STOERA

04. TRAVNJA POTPORA BRANITELJIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA NA RELJI KOJI IMAJU PROBLEM PRISTUPA ZGRADI U KOJOJ IVE

06. TRAVNJA PREDSJEDNICA UDRUGE LJUBICA KRCI? GOSTOVALA U EMISIJI 1 NA 1 - PROBLEMATIKA CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

11. TRAVNJA PAKOTANE OTVARANJE SPOMENIKA BRON?ANE SKULPTURE >> DR. FRANJO TU?MAN >> RAD AKADEMSKOG KIPARA FRA JOAKIMA GREGOVA

12. TRAVNJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA RH

16. TRAVNJA SVE?ANA SJEDNICA UPANIJSKE SKUPTINE - POLAGANJE VIJENACA GRADSKO GROBLJE

16. TRAVNJA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE

26. TRAVNJA VI. IZBORNI SABOR ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE U ZAGREBU SVIH SEDAM ?LANOVA IZVRNOG ODBORA NAE UDRUGE (DELEGATI SABORA) SUDJELOVALO NA NAVEDENOM

25. TRAVNJA POVODOM 20. GODINJICE OSNUTKA 84 GARDIJSKE BRIGADE OTVARANJE ULICA I TRGOVA POGINULIM BRANITELJIMA I SVETA MISA ZADUNICA

02. SVIBNJA DANI OP?INE BIBINJE POLAGANJE VIJENACA NA GROBU FRANKA LISICE PRVOG POGINULOG BRANITELJA ZADARSKE UPANIJE I SVE?ANA SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE BIBINJE

02. SVIBNJA SVE?ANA AKADEMIJA POVODOM OBILJEAVANJA 20. OBLJETNICE OSNUTKA POSTROJBE SREDITE GARDIJSKO ZA SPECIJALISTI?KU OBUKU DO?ASNIKA "DAMIR TOMLJANOVI? - GAVRAN" EPURINE

09. SVIBNJA IZLOBA RATNIH FOTOGRAFIJA POVODOM OBILJEAVANJA MAJ?INOG DANA I ULOGA ENA U DOMOVINSKOM RATU

13. SVIBNJA PREDSTAVLJANJE KANDIDATA ZA EUROPSKI PARLAMENT HDZ-a I PARTNERA

15. SVIBNJA SASTANAK ODBORA ZA IZGRADNJU SPOMENIKA U ZADRU

15. SVIBNJA SASTANAK ODBORA ZA IZGRADNJU SPOMENIKA SA GRADONA?ELNIKOM GOSP. BOIDAROM KALMETOM I DOGRADONA?ELNIKOM GOSP. ZVONIMIROM VRAN?I?EM

17. SVIBNJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA RH

19. SVIBNJA SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA - PRIKUPLJANJE POMO?I ZA STANOVNITVO POGO?ENO POPLAVOM

ZAHVALJUJEMO SE SVIM VOLONTERIMA NAE UDRUGE KOJI SU POMOGLI I KOJI ?E SE UKLJU?ITI U HUMANITARNOJ AKCIJI PRIKUPLJANJE POMO?I ZA STANOVNITVO POGO?ENO KATASTROFALNIM POPLAVAMA

OD 20. SVIBNJA PA NADALJE U UDRUZI HUMANITARNA AKCIJA PRIKUPLJANJE POMO?I ZA STANOVNITVO POGO?ENO KATASTROFALNIM POPLAVAMA

22. I 23. SVIBNJA PRIKUPLJANJE POMO?I U DIKLU ZAHVALJUJEMO SE VOLONTERIMA EMINI GRANCARI?, DAMIR KATI?,MARIN BANDALO I JEROLIM JADRIJEV.

22. SVIBNJA 11. REDOVNA IZBORNA SKUPTINA UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

22. SVIBNJA MATICA HRVATSKE ZADAR "SPUSTILA SE GUSTA MAGLA"

26. SVIBNJA IZ UDRUGE SMO ODPREMILI KOMBI POMO?I U KARITAS

ZAHVALJUJEMO SE ?LANOVIMA I LJUDIMA DOBRE VOLE KOJI SU DONIRALI I KOJI ?E DONIRATI FINANCIJSKA SREDSTVA. DONATORI SU: MIRA LJEPICA,MILKA BRALA, LJUBICA KRCI?,SANDA MUSAP,JADRANKA RAJI? MIKOVI?,ZVONKO ZELI?,BORISLAV PERI?,SLAVKO I MARIJA ?IRJAK,SLOBODAN ZELI?,MLADEN ROSI?,RATKO VIDAKOVI?,MILE ILI?,HINKO BRANDEJZ,EUGENIJA ?ULINA,ROMEO PESTI?,OLIVERA PLAVIN,SLOBODAN MARUI?, ELJKO UZELAC, TOMA NERAD- ?EH,DAMIR KATI?, BRANKA KARABATI?,DUKO NIMAC,STIPE LAU, BILI? ZLATA, IVAN MILIN,NERA JAKI?,VUKEIN ANTUN,MARINKO BAKOVI?, ANTONIO KRCI?, AMIR KRCI?

UKUPNO PRIKUPLJENO 2.687,00 KUNA

06. LIPNJA SASTANAK ZAJEDNICE UDRUGA ZADARSKE UPANIJE - SVE UDRUGE

07. LIPNJA ZAGREB SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA RH

11.LIPNJA - RODALJICE 22. GODINJICA POGUBLJENJA ?ETIRI NEDUNA CIVILA, 12. LIPNJA SRBO?ETNI?KA VOJSKA U RODALJICAMA JE BRUTALNO UBILA LUKU I GRGICU UNI?, MARIJU UNI? I MILKU GRGAS

12. LIPNJA SVE?ANO OBILJEAVANJE DANA GRADA BENKOVCA - POLAGANJE VIJENACA I SVE?ANA SJEDNICA GRADSKOG VIJE?A

13. DO 15. LIPNJA SLAVONSKO BROD - 12. SUSRET SJE?ANJE NA POGINULU DJECU U DOMOVINSKOM RATU "MALI KRI - VELIKA RTVA" DVANAEST ?LANOVA NAE UDRUGE JE BILO PRISUTNO NA TUNOM SJE?ANJU- TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA U HRVATSKOJ JE POGINULO 402 DJECE, A 1044 IH JE RANJENO, DOK JE NA PODRU?JU ZADARSKE UPANIJE UBIJENO DEVETNAESTERO DJECE.

24. LIPNJA DAN DRAVNOSTI

28. LIPNJA OBILJEAVANJE 112. BRIGADE POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU I SVETA MISA ZA POGINULE PRIPADNIKE 112. BRIGADE

04. SRPNJA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE

18. SRPNJA SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA RH U ZAGREBU

27. SRPNJA 22. OBLJETNICA OSNUTKA 7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE HV POLAGANJE VIJENACA I SVETA MISA

31. SRPNJA DAN OP?INE PAKOTANE POLAGANJE VIJENACA, SVETA MISA I SVE?ANA SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE PAKOTANE

05. KOLOVOZA DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU U ZADRU

05. KOLOVOZA DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN BRANITELJA U KNINU

28. KOLOVOZA DAN OP?INE POLI?NIK POLAGANJE VIJENACA I SVE?ANA SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE POLO?NIK

30. KOLOVOZA IMENOVANJE ULICE ZVONKA BUI?A U POSEDARJU

30. KOLOVOZA U ZAGREBU ME?UNARODNI DAN NESTALIH OSOBA BRANITELJA I CIVILA U DOMOVINSKOM RATU. SVETA MISA U KATEDRALI NA MIROGOJU I KREMATORIJU POLAGANJE VIJENAC I PROGRAM NA KOJEM JE SUDJELOVALO OSAM ?LANOVA NAE UDRUGE

18. RUJNA SASTANAK SA DOGRADONA?ELNIKOM ZVONIMIROM VRAN?I?EM - DAN OBRANE GRADA ZADRA -SVE UDRUGE

25. DO 28. RUJNA SPORTSKO-REKREATIVNI I KREATIVNI SUSRET CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA U SELCU

26. RUJNA DAN POLICIJE POLAGANJE VIJENACA, SV MISA I SVE?ANI POSTROJ POLICIJSKIH SLUBENIKA

26. RUJNA SVE?ANO OBILJEAVANJE 20. OBLJETNICE OSNUTKA 134. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE BIOGRAD - POLAGANJE VIJENACA, SV. MISA, MIMOHOD I KULTURNO ZABAVNI PROGRAM

27. RUJNA VUKI? - OBLJETNICA STRADANJA DEVET NEDUNIH CIVILA I EST HRVATSKIH BRANITELJA IZ VUKI?A POLAGANJE VIJENACA I MOLITVA

29. RUJNA SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA (9) SA GRADONA?ELNIKOM ZADRA BOIDAROM KALMETA

30. RUJNA 23. OBLJETNICA UTEMELJENJA OTO?KOG BATALJUNA- POLAGANJE VIJENACA, IZLOBA RATNIH FOTOGRAFIJA I PRIGODNI PROGRAM

30. RUJNA ZAGREB - SASTANAK IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

30. RUJNA SASTANAK U MINISTARSTVU BRANITELJA SA MINISTROM PREDRAGOM MATI?EM

05. LISTOPADA 22. HODO?A?E U SVETITU MAJKE BOJE BISTRI?KE U MARIJI BISTRICI

06. lLISTOPADA DAN OBRANE GRADA ZADRA- POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU U ZADRU, ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM BRANITELJIMA 3. IMOTSKE BOJNE, ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM NA PLO?I, ODAVANJE PO?ASTI POGINULIM U DRA?EVCU, SV. MISA I PRIGODNI PROGRAM

08. LISTOPADA DAN NEOVISNOSTI POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU U ZADRU

15. LISTOPADA UDRUGA POSKOCI - SVE?ANA AKADEMIJA

16. LISTOPADA SASTANAK SA DOGRADONA?ELNIKOM ZVONIMIROM VRAN?I?EM - DOGOVOR HODNJE DRA?EVAC - BOKANJAC, OTKRIVANJE SPOMENIKA NA BOKANJCU I PRIGODNI PROGRAM

16. LISTOPADA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE

18. LISTOPADA DAN OP?INE KABRNJA- POLAGANJE VIJENACA, SV. MISA I SVE?ANA SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE KABRNJA

22. LISTOPADA SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA (9) - KORDINACIJA UDRUGA DALA POTPORU BRANITELJIMA KOJI PROSVJEDUJU U ZAGREBU

23. LISTOPADA SJE?ANJE NA UBIJENU OBITELJ BAKOVI? DVOJE DJECE I OTAC SU UBIJENI U VRANI - PAKOTANE UDRUGA JE POLOILA ARANMAN I ZAPALILA SVIJE?U. UBIJEN JE MALI ANTE, MARIJA I OTAC IVAN- MOMIR, STRAAN ZLO?IN ZA KOJI JO NITKO NIJE ODGOVARAO

24. LISTOPADA SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA (9) POTPORA BRANITELJIMA 100% INVALIDIMA KOJI PROSVJEDUJU U ZAGREBU

25. LISTOPADA ?LANOVI UDRUGE I OBITELJI POGINULIH CIVILA SU SUDJELOVALI NA MIMOHODU SJE?ANJA NA PRVOJ CRTI DRA?EVAC- BOKANJAC NAKON MIMOHODA (11 KM) NA BOKANJCU JE OTVOREN SPOMENIK POGINULIM BRANITELJIMA SA ZADARSKOG PODRU?JA I IMO?ANIMA KOJI SU BRANILI BOKANJAC. EST CIVILA JE POGINULO NA PLO?I I DRA?EVCU, UDRUGA JE SA OBITELJI POLOILA CVIJE?E I ZAPALILA SVIJE?E U SPOMEN NA NJIHOVE NAJMILIJE.

30. LISTOPADA SVETA MISA U CRKVI SV. IME ZA INVALIDE DOMOVINSKOG RATA KOJI SU PREMINULI

31. LISTOPADA POVODOM BLAGDANA SVIH SVETIH POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU GRADA BENKOVCA

31. LISTOPADA UDRUGA JE NA MASOVNOJ GROBNICI U KABRNJI I BILJANIMA DONJIM POLOILA CVIJE?E I ZAPALILA SVIJE?U

01. STUDENOG POVODOM OBILJEAVANJA BLAGDANA SVIH SVETIH - POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU U GRADU ZADRU.

12. STUDENOG SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA (9)

12. STUDENOG ZAVRNI DOGOVOR ZA OBILJEAVANJE DANA STRADANJA KABRNJE I VUKOVARA - MIMOGOD SVJETLOSTI I SJE?ANJA VUKOVAR KABRNJA 1991. DA SE NE ZABORAVI

13. STUDENOG ZISKOVNA ZA MEDIJE - MIMOHOD SVJETLOSTI I SJE?ANJA NA VUKOVAR KABRNJA 1991. DA SE NE ZABORAVI

13. STUDENOG SASTANAK SA ?LANOVIMA UDRUGE MIMOHOD- U VUKOVARU KOJI ?E SE ODRATI 20.11. POD NAZIVOM " VI STE NA PONOS - MI SMO VAA SNAGA"

14. STUDENOG SASTANAK UDRUGA ZADARSKE UPANIJE

18. STUDENOG 23. OBLJETNICA STRADANJA KABRNJE - HODNJA PO?ETAK ULICE 18. STUDENOG 1991. DO SPOMEN OBILJEJA MASOVNE GROBNICE, ZAJEDNICA UDRUGE HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE POLOILA VIJENAC U IME SVIH IZASLANSTAVA NA MASOVNOJ GROBNICI, SVETA MISA ZA SVE STRADALNIKE U DOMOVINSKOM RATU, KOMEMORATIVNI KULTURNO - UMJETNI?KI PROGRAM, HODNJA DO SPOMEN OBILJEJA NA MJESNOM GROBLJU SV. LUKE - POLAGANJE VIJENACA NA SREDINJI KRI KOD SPOMEN OBILJEJA

18. STUDENOG MIMOHOD SVJETLOSTI I SIJE?ANJA VUKOVAR I KABRNJA 1991. DA SE NE ZABORAVI- MIMOHOD NARODNI TRG - BILI BRIG, KULTURNO - UMJETNI?KI PROGRAM I PALJENJE SVIJE?A DU VUKOVARSKE ULICE

19. STUDENOG OBILJEAVANJE 23. OBLJETNICE STRADANJA U NADINU - SV. MISA ZA SVE POGINULE BRANITELJE I CIVILE U NADINU, POLAGANJE VIJENACA I PALJENJE SVIJE?A NA SPOMEN OBILJEJU I PALJENJE SVIJE?A NA MASOVNOJ GROBNICI U KABRNJI

19. - 21. STUDENOG VUKOVAR MIMOHOD OD MEMORIJALNOG GROBLJA DO OV?ARE (8km.) POLOILI SMO VIJENCE I ZAPALILI SVIJE?E NA MEMORIJALNOM GROBLJU I OV?ARI SA NAIM MJETANIMA KABRNJE, POSJETILI SMO VUKOVARSKU BOLNICU, TRPINSKU CESTU - ZAPALILI SVIJE?U POGINULOM BLAGI ZADRI, DOMU BRANITELJA, KU?I SILOVANIH ENA U DOMOVINSKOM RATU - NAKON 10 GODINA POSJET VUKOVARU 21 ?LAN UDRUGE U TUZI I TIINI POKLONIO SE VUKOVARSKIM RTVAMA

20. STUDENOG NAA UDRUGA JE PRISTUPILA ZDRUGU UDRUGA BRANITELJA I BRANITELJSKIH UDRUGA PROIZALIH IZ HRVATSKOG DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE - CILJ UDRUIVANJE I OKUPLJANJE U JEDNO RADNO TIJELO PORADI ZATITE I PROMICANJA ZAJEDNI?KIH INTERESA I CILJEVA , BEZ NAMJERE OGRANI?AVANJA DJELOVANJA I RADA MATI?NIH UDRUGA.

22. STUDENOG ZAGREB SASTANA IZVRNOG ODBORA ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

24. STUDENOG DAN GRADA ZADRA I SV. KREVANA - POLAGANJE VIJENACA I PALJENJE SVIJE?A NA GRADSKOM GROBLJU I SVE?ANA SJEDNICA GRADSKOG VIJE?A GRADA ZADRA

27. STUDENOG OKRUGLI STOL U ZADRU " REPARACIJA CIVILNIH RTAVA RATA" DOCUMENTA U SURADNJI SA ZAJEDNICOM UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE

02. PROSINCA OBILJEAVANJE 22. GODINJICE STRADANJA MJETANA OPOTA - POLAGANJE VIJENACA I MOLITVA UBIJENO JE JEDANAEST CIVILA ZA OVAJ ZLO?IN NITKO NIJE ODGOVARAO

02. PROSINCA SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA (9)

03. PROSINCA SASTANAK ZDRUG UDRUGA BRANITELJA I BRANITELJSKIH UDRUGA PROIZALIH IZ HRVATSKOG DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

03. PROSINCA DOGOVOREN SASTANAK SA UPANOM STIPOM ZRILI?EM

04. PROSINCA PREDSJEDNICA I ?LAN IZVRNOG ODBORA UDRUGE BILI PRISUTNI NA SASTANKU SA UPANOM STIPOM ZRILI?EM - PROBLEMATIKA UDRUGE

04. PROSINCA ZADAR JAVNA TRIBINA "100% ZA HRVATSKU ORGANIZATOR ZDRUG UDRUGA BRANITELJA I BRANITELJSKIH UDRUGA PROIZALIH IZ HRVATSKOG DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

12.PROSINCA SASTANAK ZDRUGA UDRUGA BRANITELJA I BRANITELJSKIH UDRUGA PROIZALIH IZ HRVATSKOG DOMOVINSKOG RATA ZADARSKE UPANIJE

13. PROSINCA 23. OBLJETNICA 72. BOJNE VOJNE POLICIJE

17. PROSINCA 23. OBLJETNICA STRADANJA MJETANA JASENICE SVETA MISA, POLAGANJE CVIJE?A I PALJENJE SVIJE?A NA SPOMEN OBILJEJU NA VELEBITU - ?ETNICI SU UBILI EST CIVILA ZA ZLO?IN NITKO NIJE ODGOVARAO

19. PROSINCA SASTANAK IZVRNOG ODBORA UDRUGE

21. PROSINCA 23. GODINJICA POGUBLJENJA JEDANAEST CIVILA U MJESTU BRUKA POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU U GORNJIM MARINOVI?IMA I MISA ZADUNICA U UPNOJ CRKVI U BRUKOJ

22. PROSINCA GODINJICA STRADANJA EST HRVATSKIH BRANITELJA PRIPADNIKA 112.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU U PRISTEGU I MOLITVA

23. PROSINCA 25. OBLJETNICA HDZ

31. PROSINCA SJE?ANJE NA TRINAEST UBIJENIH CIVILA I OSAM BRANITELJA PRIDRAGE - POLAGANJE VIJENACA NA SPOMEN OBILJEJU I MISA ZADUNICA U PRIDRAGI

theralen biverkningar

alkohol och penicillin diane p piller biverkningar Kpa Brand Amoxil p apoteket Bestlla Lozol p ntet doxycyklin fass hur skert r p piller knssjukdomar mn medel mot munsr diabetes typ 2 komplikationer ? Kpa Detrol p apoteket theralen biverkningar metronidazol biverkningar Kpa Levitra Extra Dosage p ntet sverige frstadium till diabetes kortison sprutor Kpa Benadryl p apoteket Bestlla Lipotrexate p ntet betablockerare biverkningar fass Kpa Fincar p apoteket ?

medicin mot stress

allergisk mot alkohol symptom Kpa Antivert p apoteket tt sverige azitromax alkohol Kpa Aldara p ntet sverige viagra receptfritt apoteket blod i urinen klamydia Bestlla Malegra DXT p ntet ? Kpa Kamagra Gold p apoteket medicin mot stress Kpa Malegra FXT Plus p ntet kad behring i ansiktet depression medicin biverkningar eksem i underlivet symptom nedsatt njurfunktion tabletter mot depression hrtervxt ?

vad r gonorre

astma spdbarn medicinering depression anfall epilepsi spolmask barn behandla gikt biverkning morfin hgt blodtryck migrn . Kpa Malegra FXT Plus p apoteket vad r gonorre inte komma fr fort gra amfetamin original pris paracetamol kodein biverkningar av kortisoninjektion olika fobier .

diklofenak mylan

aktier large cap halveringstid alkohol blsor i munnen stress avanza inloggning alternativ smrtlindring minoxidil sverige Kpa Kamagra Gold online alkohol urinvgsinfektion Kpa Malegra FXT p ntet sverige diklofenak mylan kan man bli steril av abort inte komma fr fort diane akne plastikkirurgiska institutet medicin fr depression mask i avfring barn naproxen alvedon

les antihypertenseurs

propranolol anxit pnicilline infection urinaire inducteur d ovulation nizoral posologie lasilix kamagra 50mg ver blanc dans les selles nivaquine voltaren gel prix belgique . Stopper la monte de lait naturellement les antihypertenseurs tolexine 100mg furosemide 500 mg generique de cialis monte de lait a 5 mois de grossesse femme enceinte tube gellule pour maigrir en pharmacie avortement par cachet peut on vendre a perte pendant les soldes .

pilule et dpression

finacea couperose anti vergetures tamoxifene chute cheveux abces dentaire resistant aux antibiotiques acheter sibutral pas cher comprim pour avorter antidpresseur isrs doxycycline 100 comment arreter de boire sans medicament ! Acheter Roxithromycin en ligne France pilule et dpression vers intestinaux chez l adulte amoxicilline 1g biogaran comment favoriser la monte de lait cure acne effet secondaire goutte du pied chlamydia homme purple drogue test spermogramme pharmacie !

shampoing fast

nom gnrique qu est ce qu un antidpresseur acheter xenical orlistat en ligne vems tamoxifene prix no codion dermipred 5 notice shampoing teigne . Acheter Forzest en ligne France shampoing fast generique lamaline ventoline toux seche acheter du kamagra remede esa aliment crise de goutte acheter solupred en ligne alliexpresse .

perte de lait apres accouchement

se degouter du tabac danger gaviscon mg belgique acheter cialis sur internet shampoing 100 ml xelevia danger aximycine 1g les tetracyclines Tetracycline chlorhydrate perte de lait apres accouchement remde contre l alcoolisme comment mieux respirer sans ventoline medicament pour perdre du poids produit pour maigrir en pharmacie oestrogne homme antibiotique fluoroquinolone medicament contre la douleur

accutane xanax

valtrex online bestellen comprar avie apotheke avie apotheke synthroid preis mcg wann hat eine frau die fruchtbaren tage mittel gegen erektionsstrung ! Yasmin ohne rezept yohimbin accutane xanax miaozi bestellen strattera erfahrungen bei kindern wie zu nehmen duetact careprost kein rezept schau ulm diclofenac suppositorien dosierung !

amoxil capsules 500mg

blasenentzndung von zu viel sex blasenentzndung von zu viel sex blasenentzndung von zu viel sex blasenentzndung von zu viel sex blasenentzndung von zu viel sex erythromycin tabletten 75 erythromycin tabletten 75 ? Kamagra gold online bestellen 40x60 amoxil capsules 500mg benigne hypertonie nizoral tabletten voor dieren tetracycline online bestellen usa bersuerung der muskulatur doxycyclin online kaufen 5 propecia generika finpecia 90 tabletten ?

um colchicin chemotherapie

motilium anwendungen beenden citalopram nebenwirkungen darm citalopram nebenwirkungen darm citalopram nebenwirkungen darm citalopram nebenwirkungen darm um priligy funziona prednisolone vs hydrocortisone effexor xr pillen online kaufen deutschland Viagra online kaufen at um colchicin chemotherapie um levaquin 1000 mg daily aciclovir tabletten ervaringen zoloft kaufen apotheke zofran nausea medicine bactrim every 8 hours yasmin metwaly metformin kein rezept vor op

ampicillin online bestellen xxl

um propranolol prospect um propranolol prospect um propranolol prospect um propranolol prospect um propranolol prospect lactose monohydrat kaufen effexor xr vs cymbalta atrovent nasal spray 0 03 kaufen stromectol pillen online kaufen javari Cefalexin tabletten kaufen 120 ampicillin online bestellen xxl strattera active ingredient aciclovir iv dosierung herpes genitalis aciclovir 400 tabletten erfahrungen levaquin yeast infection female viagra anwendungen gum alli indikationen lasix 500 mg tabs dosierung metoprolol nebenwirkungen leber

antidpresseur poids

la houle exercice physique mal au jambe france euroclinix acheter furosemide prise de mdicament achat viagra en ligne ! Ginseng 100 mg antidpresseur poids aliments crise de goutte remede contre l herpes dolamine ofloxacine vidal ospen antibiotique !

pilule pour maigrir efficace en pharmacie

dermipred 20 chien vers dans les selles adultes kamagra oral acheter au canada en ligne zithromax angine zithromax angine atomoxtine mdicaments alpha bloquants dure d une bronchite . Cialis generique 10mg pilule pour maigrir efficace en pharmacie alli sibutral propranolol anxit prothiaden vidal vente alli ventoline gnrique pilule pour maigrir rapidement comment faire un avortement naturel millepertuis dpression .

infection bactrienne germe sensible

les montes de lait tricyclique prix levitra 20mg posologie aciclovir acheter viagra paris fluvermal adulte ordonnance en anglais noradrnaline vidal collapsus circulatoire Zentel 400 mg comprime infection bactrienne germe sensible nopron retir de la vente diuretique de l anse norlevo maroc prix cyprotrone gabapentine 300 mg aliments riches en acide urique c est quoi le chlamydia mdicament pour la goutte

comment avorter seul a la maison

amoxicilline pour gastro medicaments interdits alcool seroplex ciprofloxacine vidal ciprofloxacine vidal tretinoide tretinoide ketoderme gel unidose ciflox et infection urinaire Acheter Penegra sans ordonnance comment avorter seul a la maison vitamine a acide acn seroplex et chute de cheveux sevrage antidpresseur seroplex chlamydia mst antidpresseur lger douleur dans les jambes ktoconazole shampoing cialis en pharmacie

i gialis

imodium opinioni imodium opinioni normix farmaco normix farmaco diabete autoimmune vendita prodotti farmaceutici vendita prodotti farmaceutici brand viagra . Costo viagra 100 mg i gialis serotonina a cosa serve robilas monuril e pillola dove si trova tenerife pharmasi recensioni farmaco equivalente definizione erezione in classe .

ribotrex prezzo

ribotrex compresse fitostimoline rughe fitostimoline rughe tener 660 tener 660 antibiotico e uova ? Guanti snowboard level prezzo ribotrex prezzo yasminelle prezzo oki per febbre prodotti tipici di cuba ciclo mestruale pi volte al mese creme anestetiche locali ?

l ovulazione pu avvenire in ritardo

qual e la migliore crema antirughe in commercio farmaco azt farmaco azt farmaco azt medicinali antivirali medicinali antivirali medicinali antivirali medicinali antivirali . Amaryl 4 mg tablet l ovulazione pu avvenire in ritardo batrafen unghie acido nalidixico viagra online contrassegno morte indolore yamaha xt660z prometrium 200 pillola per dimagrire in farmacia .

pillola anticoncezionale mutuabile

miraclin 100 mg compresse synflex forte 550 prezzo smettere pillola bugiardino aciclovir infezioni al pene pastiglie per perdere peso efexor 37 5 efexor 37 5 . Paroxetine 40 mg effets secondaires pillola anticoncezionale mutuabile test ovulazione sempre negativi digestivi farmaci dimagrire con i lassativi brufen compresse vendita medicinali online cosa sono i procinetici reart milano .

Posjetitelji:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas416
mod_vvisit_counterJu?er558
mod_vvisit_counterOvaj Tjedan416
mod_vvisit_counterProli Tjedan4683
mod_vvisit_counterOvaj Mjesec22865
mod_vvisit_counterProli Mjesec8645
mod_vvisit_counterUkupno261733

Trenutno na stranici: 4
Va IP: 54.80.26.116
,
Datum: Ruj 25, 2017