Udruga sudjeluje na svim programskim aktivnostima koji su u organizaciji Zajednice udruga Hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata RH

  1. Susret hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata
  2. Javne tribine DJECA U MINSKOM OKRUENJU
  3. Susret djece MALI SMO DIO VAEG VREMENA, A VRIJEME ?INI SVOJE, TO ?INITE VI?
  4. Sje?anje na 404 poginule djece u Domovinskom ratu, pod nazivom Mali kri velika rtva

Ove PROGRAMSKE AKTIVNOSTI tradicionalno se odravaju svake godine

HRVATSKI CIVILNI STRADALNICI DOMOVINSKOG RATA SU JAKO LOE ZAKONOM OBUHVA?ENI. ZAPREKE U ZAKONU NAM OGRANI?AVAJU PRAVA. OBITELJI POGINULIH NE MOGU OSTVARITI OBITELJSKU INVALIDNINU AKO RADE ILI SU U MIROVINI KOJE SU JAKO MALE. UDRUGA SAVJETUJE SVOJE ?LANSTVO DA MIROVINE ZAMRZNU KAKO BI MOGLI OSTVARITI OBITELJSKU INVALIDNINU KOJA IZNOSI 831,50 KN. OPSKRBNINU 1.097,58 KN. I PRIPOMO? U KU?I KOJA IZNOSI 764,98 KN.IZNOS KOJI OBITELJ POGINULIH MOE OSTVARITI JE 2.694.06 KN. KORISNICI SVIH NAVEDENIH PRAVA U RH JE OKO 387 NAJVIE IZ NAE UDRUGE. NI DAN DANAS SE NEZNA KOLIKO JE POGINULO CIVILA U DOMOVINSKOM RATU BARATA SA RAZNIM BROJKAMA NAVODNO 8000 TA BROJKA NIJE KONA?NA. PO KORISNICIMA PRAVA I BROJU POGINULIH VIDLJIVO JE KOLIKO KOTAMO DRAVU. SVE OVO UDRUGA ODRA?UJE KAKO BI OBITELJ POGINULIH BAREM BILA MATERIJALNO ZBRINUTA. ISTO TAKO INVALIDE SVAKE DVIJE GODINE UPU?UJEMO NA REVIZIJU INVALIDITETA GDJE TAKO?ER NAA UDRUGA PREDNJA?I U RH.

U NAOJ UDRUZI IMAMO JAKO PUNO ?LANOVA KOJI SU HRVATSKI BRANITELJI ALI SU STRADALI NAKON POVRATKA U SVOJE DOMOVE NJIMA TAKO?ER RJEAVAMO PRAVA KOJA IM PRIPADAJU.

KOLOVANJE, STUDENSKI DOMOVI, ZAPOLJAVANJE, ZDRAVSTVENA ZATITA I SVE PROBLEME SA KOJIMA SE SUSRE?U NAI ?LANOVI RJEAVA UDRUGA.

APELIRAMO NA DRAVNE I JAVNE SLUBE DA SE PRIDRAVAJU ZAKONA O ZAPOLJAVANJU RANJENE DJECE, DJECE POGINULIH , ZATO?ENIH I NESTALIH CIVILA.

OSJE?AMO SE KAO GRA?ANI DRUGOG REDA KOJE NIKADA NITKO NE SPOMINJE - KAO DA NAS SE SRAME

TRAIMO REGISTAR POGINULIH HRVATSKIH CIVILA U DOMOVINSKOM RATU. ZBOG NEPOSTOJE?EG REGISTRA IMENA POGINULIH CIVILA NISU UPISANA NA SPOMENIKU MIROGOJ. UDRUGA JE ZA SADA UPISALA 122 IMENA POGINULIH U NAOJ UPANIJI, KADA BUDE GOTOV REGISTAR POGINULE DJECE TRAITI ?EMO IZGRADNJU SPOMENIKA ZA TO IMAMO POTPORU OD UPANIJE A NADAMO SE I OD GRADA.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NAE UDRUGE U 2009. GODINI

03.01. DAN OBRANE OP?INE POLI?NIK POLAGANJE VIJENACA I SV. MISA

16.01. SASTANAK KORDINACIJA UDRUGA

18.01. SJE?ANJE NA OBITELJ ?ENGI? U ERVENIKU POLAGANJE VIJENACA SV. MISA TE OBILAZAK KU?E U KOJOJ SU MU?KI UBIJENI I ZAKLANI (OTAC , MAJKA I DVOJE DJECE OD PET I JEDANAEST GODINA)

21.02. SASTANAK IO ZAJEDNICE UDRUGA U ZAGREBU

22.01. DO 24.01.OBILJEAVANJE AKCIJE MASLENICA POLAGANJE VIJENACA NA GRADSKOM GROBLJU, KAI?U, ISLAMU LATINSKOM, SV. MISA NA VELEBITU (PODPRAG) I RU?AK UZ NASTUP KUDOVA

27.01. PRIMANJE KOD UPANA GOSP. STIPE ZRILI?A

05.02. PRIMANJE KOD DOGRADONA?ELNIKA GOSP. DRAENA GRGUREVI?A

08.02. OBLJETNICA (16) STRADAVANJA CIVILA U MEDVI?I POLAGANJE VIJENACA I SV. MISA

15.03. GRADSKI ODBOR HDZ

20.03. SJE?ANJE NA POGINULE BRANITELJE 93. ZRAKOPLOVNE BAZE U SUKOANU I KABRNJI POLAGANJE VIJENACA I SV. MISA

15.04. DEVETA REDOVNA IZVJETAJNA SKUPTINA NAE UDRUGE - SV. MISA ZA SVE POGINULE U DOMOVINSKOM RATU- CIVILE I BRANITELJE, SKUPTINA I SVE?ANI DOMJENAK UZ PRIGODNU GLAZBU

16.04. DANI UPANIJE POLAGANJE VIJENACA, SV. MISA I SVE?ANA SJEDNICA

24.04. PUTANJE U RAD URE?AJ ZA PRO?I?AVANJE OTPADNIH VODA

28.04. OTVARANJE KOLE NA BILOM BRIGU

03.05. SKUP HDZ U PREKU

05.05. OTVARANJE MUZEJA ANTI?KOG STAKLA

07.05. PREDAVANJE NA TEMU JESMO LI RAVNODUNI PREMA ISTINI O DOMOVINSKOM RATU?

08.05. SKUPTINA UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA

09.05. SASTANAK IO ZAJEDNICE UDRUGA U ZAGREBU

10.05. PREDSTAVLJANJE SPOMEN PODRU?JA DOMOVINSKOG RATA" BRDO KRI" U BIBINJAMA

12.05. SKUP HDZ U JAZINAMA

14.05. SVE?ANO OTVARANJE BAZENA NA VINJIKU

15.05. SJE?ANJE NA BLEIBURKE RTVE POLAGANJE VIJENACA

25.05. PREVENCIJA SUICIDA I NASILJA U OBITELJI OBOLJELIH BRANITELJA PTSP-a

29.05. DO 31.05. SJE?ANJE NA POGINULU DJECU U DOMOVINSKOM RATU U SLAVONSKOM BRODU (10 ?LANOVA IZ NAE UDRUGE SUDJELOVALO NA PROGRAMU)

04.06. ME?UNARODNI DAN STRADAVANJA DJECE OD AGRESIJE ODRANO U BIOGRADU NA MORU KAO UDRUGA GOVORILI SMO O PROBLEMIMA RANJENE DJECE. POGINULOJ DJECI I NJIGOVIM OBITELJIMA KOJI NEMAJU NIKAKVA PRAVA.

12.06. DANI GRADA BENKOVCA POLAGANJE VIJENACA I SVE?ANA SJEDNICA

13.06. SASTANAK IO ZAJEDNICE UDRUGA U ZAGREBU

23.06. POKOP NAEG PRVOG PREDSJEDNIKA KOJI JE PREMINUO OD TEKE BOLESTI

25.06. DAN DRAVNOSTI POLAGANJE VIJENACA

28.06. SJE?ANJE NA POGINULE BRANITELJE 112. BRIGADE POLAGANJE VIJENACA I SV. MISA

27.07. OBLJETNICA 7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE POLAGANJE VIJENACA I SV. MISA

31.07. DAN PO?INE PAKOTANE POLAGANJE VIJENACA I SVE?ANA SJEDNICA

05.08. DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI POLAGANJE VIJENACA

12.08. SASTANAK IO ZAJEDNICE UDRUGA U ZAGREBU

23.08. DO 27.08. SUSRET DJECE NA BJELOLASICI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KOJEMU PRIPADAMO NIJE MEDIJSKI OBJAVILO DA DJECA INVALIDI, DJECA POGINULIH, ZATO?ENIH, NESTALIH I DJECA 100% INVALIDA IMAJU PRAVO NA BESPLATNE KNJIGE AKO NE PRELAZI CENZUS 1.995,00 KN. UDRUGA JE SVE KORISNIKE TIH PRAVA POZVALA (49 DJECE).

28.08. DAN OP?INE POLI?NIK POLAGANJE VIJENACA I SVE?ANA SJEDNICA

MINISTARSTVO KOLSTVA I OBRAZOVANJA NIJE SVOJIM ZAPOSLENICIMA U STUDENSKIM DOMOVIMA DOSTAVILO KOJE KATEGORIJR IMAJU PREDNOST PRI UPISU U STUDENSKE DOMOVE. RANJENA DJECA, DJECA POGINULIH ZATO?ENIG I NESTALIH CIVILA IMAJU PREDNOST. SRETNI SMO TO SMO SVOJOM VELIKOM UPORNO?U I PISANJEM ALBI UPISALI NAE ?LANOVE. MINISTARSTVO KOLSTVA JE PRIZNALO OVU NESURADNJU SA NAIM MINISTARSTVOM TE TVRDE DA SE OVO NE?E PONOVITI.

25.09. DAN POLICIJE POLAGANJE VIJENACA

25.09. SABOR ZAJEDNICE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA RH

26.09. DAN OP?INE POLA?A POLAGANJE VIJENACA I SVE?ANA SJEDNICA

26.09. SASTANAK IO ZAJEDNICE UDRUGA U ZAGREBU

06.10. DAN OBRANE GRADA ZADRA POLAGANJE VIJENACA, SV. MISA, IZLOBA SLIKA I KONCERT U KAZALINOJ KU?I

08.10. DAN NEOVISNOSTI POLAGANJE VIJENACA

08.10. DO 11.10. SUSRET HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA RH. NOVI VINODOLSKI (9 ?LANOVA UDRUGE)

SABOR ZAJEDNICE UDRUGA(IO UDRUGE)

10.10. HODO?A?E HRVATSKIH BRANITELJA U ALJMAU(6 ?LANOVA UDRUGE)

15.10. ODRA?EN PROJEKT U IZNOSU OD 50.000,00 KN. KOJE SMO NATJE?AJEM DOBILI OD ZAKLADE ADRIS. DJECA I ENE KOJI SU STRADALI OD MINA ( DJECE 15 ENE 4 ) UKUPNO 19 ?LANOVA KOJI SU SREDSTVA POTROILI NAMJENSKI. IZNOS SREDSTAVA JE BIO PO POSTOTKU INVALIDITETA ODLUKOM IO TAKO DA JE NAJVE?I IZNOS SREDSTAVA BIO 5.250,00 KN. A NAJMANJI 1.000,00 KN. SVI KORISNICI OVOG PROJEKTA SU PREZADOVOLJNI.

18.10. DAN OPO?INE KABRNJA -POLAGANJE VIJENACA, SV. MISA I SVE?ANA SJEDNICA

DOPISOM SMO SE OBRATILI OP?INI KABRNJA DA SE DJECI INVALIDIMA I DJECI OBITELJI POGINULIH KOJI IVE U KABRNJI A IDU U SREDNJU KOLU PLA?A AUTOBUSNI PRIJEVOZ. NA NAE VELIKO ZADOVOLJSTVO ODLUKOM OP?INSKOG VIJE?A OP?INA ?E U CJELOSTI FINANCIRATI AUTOBUSNE KARTE ZA EST (6) NAIH ?LANOVA.VELIKO HVALA NAOJ OP?INI KABRNJA.

22.10. OKRUGLI STOL "A TKO VAS JE TJERAO" MALOLJETNI BRANITELJI

24.10. OP?INA POLI?NIK OTVARANJE DJE?JEG VRTI?A I OTKRIVANJE SPOMENIKA POGINULIM BRANITELJIMA- POLAGANJE VIJENACA

30. 10. PODJELA 98 ARANMANA I SVIJE?A OBITELJIMA POGINULIH IZ NAE UDRUGE ZA BLAGDAN SVIH SVETIH

01.11. BLAGDAN SVIH SVETIH POLAGANJE VIJENACA

03.11. PREDAVANJE O HEPATITISU U BENKOVCU

04.11. PRIMANJE KOD GRADONA?ELNIKA GOSP. ZVONIMIRA VRAN?I?A KORDINACIJA UDRUGA

11.11. SASTANAK KORDINACIJE UDRUGA

11.11. PREDSJEDNI?KI KANDIDAT GOSP. ANDRIJA HEBRANG SUSRET SA KORDINACIJOM UDRUGA

13.11. SVE?ANO OTVARANJE 15. SNIDOR"ZADAR 2009"

14.11. SASTANAK ZAJEDNICE UDRUGA U ZAGREBU

18.11. 18. OBLJETNICA STRADANJA KABRNJE POLAGANJE VIJENACA NA MASOVNOJ GROBNICI, KOMEMORACIJA, SV.MISA, POLAGANJE VIJENACA NA CENTRALNOM KRIU KAO DELEGACIJA ZAJEDNICE UDRUGA I POLAGANJE VIJENACA KAO ?LANOVI KORDINACIJE UDRUGA

17.11. PREDSTAVLJANJE KNJIGE "MI SMO ZADAR" IVICE MATEI?A JEREMIJE

19.11. SJE?ANJE NA NADINSKE RTVE POLAGANJE VIJENACA, SV. MISA NJAKON TOGA MOLITVA NA SVAKOJ POSTAJI (14) KOJE SU OBITELJI UBIJENIH POSTAVILI U SJE?ANJE NA NJIH

24.11. DAN GRADA ZADRA BLAGDAN SV. KREVANA POLAGANJE VIJENACA, SV. MISA I SVE?ANA SJEDNICA

02.12. ODAVANJE PO?ASTI SVIM STRADALIM MJETANIMA OPOTA POLAGANJE VIJENACA I MOLITVA

02.12. JAVNA TRIBINA - SPOMENICI DOMOVINSKOG RATA

20.12. OBILJEAVANJE 18.GODINJICE UBIJENIH CIVILA U BRUKOJ POLAGANJE VIJENACA I SV. MISA

ssri preparat mot ngest

blodsockersnkande mat bredspektrumantibiotika Kpa Cyklokapron p ntet bakterier antibiotika kpa kvepenin utan recept kortisonspray barn 36 timmar symptom p astma . Kpa Clonidine online ssri preparat mot ngest onlineapoteket utsttningssymtom lamotrigin springmask i nsan hur kan man f urinvgsinfektion Kpa Acticin p ntet sertrone 25 mg nedsatt leverfunktion .

hrborttagning laser

svamp i underlivet p mn klamydia behandlingstid Kpa Florinef p apoteket fakta om kyrkan receptfritt mot depression antibiotika mot streptokocker krkort krampanfall barn munsr Bestlla Benadryl p ntet ! Amfetamin recept hrborttagning laser herpes eller munsr smrta fot nervvrk i benet apotek karlskrona Kpa Aricept p apoteket Kpa Luvox p ntet diabetes typ 2 kost voltaren gel och tabletter samtidigt !

roaccutan graviditet

Kpa Lioresal p apoteket utsttningssymtom cipralex kortisonsalva biverkningar alkohol missbruk Kpa Citalopram p ntet sverige utlsningsproblem munsr hela tiden Kpa Ayurslim p apoteket . Kpa Diltiazem online roaccutan graviditet antibiotika lunginflammation tricykliska antidepressiva perifer nervsmrta tikacillin bricanyl fass astma kyla epilepsimedicin .

melatonin dos

antibiotika mot bakteriell vaginos nociceptiv hur lng tid tar det innan kortison verkar Bestlla Decadron p ntet internetmedicin gikt bakteriell vagionos . Kpa Dapoxetine p apoteket melatonin dos Kpa Ampicillin online receptfri svampbehandling cabaser apotek nykping kpa levitra .

allergie erythromycine

ixel 25 ce pas cher posologie celestene amoxicilline et grossesse anti oestrogne en pharmacie stresam posologie champignon dans les cheveux cialis en ligne fiable infection fongique cuir chevelu . Acheter Ciplox sans ordonnance allergie erythromycine antibiotique abcs dentaire amoxicilline inhibiteur de l enzyme de conversion cortancyl generique vioxx mdicament alcoolisme aide colchicine indication mdicament dompridone amoxicilline composition .

medicament duphaston

la calvitie chez la femme douleur mammaire chez l homme lasilix 40 mg posologie pharmacy canada online medicament gabapentine steroide cachet ventoline nebulisation quel lait aprs allaitement . Prix curacn medicament duphaston prix des drogues pousse de lait lait grossesse la prgabaline herpevir neuropathie diabtique action des diurtiques .

colchimax generique

purinol medicament quel sont les medicament pour avorter spedra acheter e medsfree com fiable medicament pour faire maigrir acide urique et insuffisance rnale antidpresseur et perte de poids vers dans les selles chez l adulte Allergie alfatil colchimax generique pharmacies luxembourg seroplex alcool ventoline effet indsirable tamoxifne vidal macrolide pneumopathie pristinamycine vidal pylonphrite bb

donormyl prix ou trouver viagra addiction medicament gaviscon dangereux sprite codeine alcool antibiotique effet . Teva prednisone contre la goutte medicament pour maigrir qui marche lutte alcoolisme remede alcool aerosol sonique .

zovirax online bestellen

citalopram nebenwirkungen onmeda um priligy xertigny um priligy xertigny asthma bronchiale heilung stromectol behandlung tretinoin 0 05 preis usp female viagra online kaufen per nachnahme doxycyclin online bestellen 40x60 doxycyclin online bestellen 40x60 Motilium rezeptfrei kaufen zovirax online bestellen clomifen nebenwirkungen wann tretinoin 0 05 pillen online kaufen lastschrift aciclovir tabletten kaufen herpes simplex miranova pille prednisone online bestellen 9x9 escitalopram dosierung blasenentzuendung hausmittel naltrexon kaufen ohne rezept

allopurinol tabletten kaufen apotheke

propecia generika bestellen avodart finasteride inderal online kaufen 5 propecia pillen kaufen finasterid kamagra online bestellen in sterreich levitra online kaufen ohne rezept nizoral online kaufen creme Yaz pille kaufen allopurinol tabletten kaufen apotheke apotal bewertung eisenmangel was tun kamagra gold behandlung nyregyhza doxycyclin tabletten kaufen online prednison durchfall baclofen dura nebenwirkungen

generisches silagra 50

kamagra gold online bestellen jelly slimex tabletten kaufen deutschland luvos heilerde kaufen topinambur tabletten um nolvadex 20 mg kaufen um nolvadex 20 mg kaufen statine muskelschmerzen statine muskelschmerzen generika cephalexin yeast ! Nizoral tabletten kaufen nebenwirkungen generisches silagra 50 propecia online bestellen generika femara tabletten kaufen schweiz nebenwirkungen von voltaren 50 mg aciclovir tabletten einnahme lorano preisvergleich generische tretinoin 0 05 erfahrungsberichte kamagra gold pillen green voltaren yak? fiyat? !

toradol tabletten kaufen deutschland

cialis black nebenwirkungen zoloft pillen online kaufen test jasmin gerat proventil action kamagra 36 hours verschleppte nasennebenhhlenentzndung psoriasis capitis yasmin preis deutschland hydrochlorothiazide pillen liste . Keflex online kaufen 10 toradol tabletten kaufen deutschland generika albenza 200 mg vermox fr hunde effexor xr quitting kaufen female cialis schweiz wieviel tage vor eisprung kann man schwanger werden um propecia thailand valtrex vs famvir ritalin ausland .

avortement naturel plantes

balanite candidosique avk et alimentation avk et alimentation mdicament ciflox avorter sois meme aciclovir sandoz 5 arreter lactation ? Acheter Skelaxin sur internet avortement naturel plantes effederm rides antibiotique prim mal jambe duphaston ovulation comment peut on avorter facilement amoxicilline enfant ?

medicaments contre l alcool

creme stieva a achat andorre exces acide urique erythromycine bailleul efficace oxyures bb persil pour monte de lait zelitrex 500 Acheter Trileptal sur internet medicaments contre l alcool antibiotique contre l acne viagra en ligne france alcoolisme baclofene vidal lasilix sirop d euphon srum sal isotonique

azithromycine biogaran

anti oestrogene alli medicament pour maigrir dalibour pommade ecran retina ou pas steroide pour musculation cialis achat comprim amincissant . Acheter Dapoxetine en ligne Belgique azithromycine biogaran generique oroken infection urinaire chez le nourrisson garcon esidrex 25 mg abcs dentaire antibiotique creme zona patch voltarene prix .

comment stopper une monte de lait

pilule amaigrissante pharmacie coqueluche chez l adulte flagyl injectable zyloric gnrique reductil 15mg composition voltarene achat spedra roaccutane adulte pregabalin mdicament Acheter un abonnement xbox live comment stopper une monte de lait irem naturel france antibiotique rulid generique alli extrasystole stress soft tabs retisol alcool achat en ligne ketoconazole posologie

cartina africa fisica e politica

oki principio attivo oki principio attivo oki principio attivo oki principio attivo camper noleggio milano epatite c attiva micosi ungueale trattamento . Comprare extra super cialis generico cartina africa fisica e politica metformina per rimanere incinta metodi naturali per emorroidi rimedi contro la cistite tizanidina 2 mg una settimana dopo il ciclo si fertili svuotamento vescica .

antidolorifico intramuscolo

omeprazolo allattamento distonia e discinesia canesten prezzo farmacia un buon lassativo come curare i condilomi maschili noleggio camper padova rinelon pediatrico Medicament cialis 5mg antidolorifico intramuscolo allungante ciglia curare epatite c crema mani erbolario smettere di fumare con agopuntura priligy menarini airol crema rughe

giramenti di testa mentre dormo

cosa sono le afte parallelo di roma allungare pene naturalmente ciclo con progeffik studio medico torrino chinoplus cistite songar gocce per dormire differenza tra afta e herpes . Diclofenac sandoz 50 mg giramenti di testa mentre dormo alzheimer ereditariet farmacie italiane on line epatite virale acuta comprare farmaci online unghia del piede gialla e spessa idrossizina dicloridrato cipralex fa dimagrire .

dicloreum schiuma prezzo

verruche parti intime femminili vescicale amoxina antibiotico bambini demenza senile terapia elenco farmaci mutuabili meratol in farmacia ovuli di progesterone varicella doccia ! Orlistat 120 mg capsules dicloreum schiuma prezzo fans medicinali irsutismo uomo giornale della previdenza cialis 5 mg generico come fare acquisti su internet sonniferi non benzodiazepinici ayrinal !

Posjetitelji:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas416
mod_vvisit_counterJu?er558
mod_vvisit_counterOvaj Tjedan416
mod_vvisit_counterProli Tjedan4683
mod_vvisit_counterOvaj Mjesec22865
mod_vvisit_counterProli Mjesec8645
mod_vvisit_counterUkupno261733

Trenutno na stranici: 4
Va IP: 54.80.26.116
,
Datum: Ruj 25, 2017